This Digital Edition requires Flash 9.0.115 or above to activate some rich media components.

Please click the following link to download and install: Get Adobe Flash player
When you are finished installing, please return to this window and PRESS F5 to view this edition.


Description: Australian Macedonian Today 7-4-2016

today - DENES today - DENES yearS 25 avstralisko makedonski DEnEs YEAR XXV today No 1562 7 APRIL 2016 Australian Macedonian PRICE 250 Inc. GST Panama PaPers go vozbudija svetot a bogami i makedonija dve makedonski firmi vo Panama-dokumentite Ekskluzivno intErvju so otEc Gavril iGumEn na makEDonskata DijasPora trEba Da sE naDminEmE sEbEsi Da si ProstimE i Da si PoDaDEmE raka Donacija oD viktorija za makEDonija vrEDna tri milioni Dolari ministErkata vo sEnka za naDvorE[ni raboti na avstralija today - DENES today - DENES tawa PlibErsEk vo PEtok ]E biDE vo sv. ilija vo kvinbijan 2 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 . . - . - . . - 2012 45 %. . . . . 400 . . - . . - PUBLISHED BY AEA PUBLISHERS PTY LTD P.O. BOX 544 THOMASTOWN VICTORIA 3074 AUSTRALIA EDITORS Igor PAVLOVSKI - Australia Antonio PAVLOVSKI - Macedonia TODAY - DENES Letters to the Editor must be signed and supplied with a full name address and a contact phone number for validation purposes. E-mail denes westnet.com.au Tel (03) 9404 2990 Mobile 0403 152 671 FOUNDER OFTODay DENEs ZIVKaPaVLOVsKa 44 % 25 54 30 15 34 14 . 41 % 51 % . 32 % - 2017 . . 1 2017 . - - . . 80 . 2012 . . 45 % - . . . . . .. . 2014 3.364 3.863 2010 686 883 . 4.5 . 2013 . . 30 % - 45 . TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 3 Zavr[i medeniot mesec Za malkolm trnbol 1. . . . GST 10 15 . . . . . 2. . . . 3. 3 e . . - - . SS Former Yugoslav Republic of Macedonia SS 25 c . () SS - . 25 Ta . M . SS 1800 500 727 E-mail comments sbs.com.au Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585. Special Broadcast Service (SS) . . 8 16.00 . . . . . . 4 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 Avstralija 800 . . 800 11 5 . . - 2 . . 800 120 - . 100 . . - 40 1977 . . 21 7 . . . 35%. (University of Western Australia UWA). 1456 70 85 15 The Telegraph. 100 ( ) 15 ( ). - UWA . . . . . - - - . . London Taxi Geely . . 100 TX4. . TX5. . . 11 . . AFP . . Aktuelno TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 5 - . 2012 - . . . ( ) . 2 . - . - . - . 8 - . . - ( 2 ) .. . - - . 8 . . - . - . 4 . . 6 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 Makedonija . . . - - . . . - - . . - - . - . . . 2008 - . - - . . - . - 2005- . - . . . - . - - . . - . - . . . . ( ) Makedonija TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 7 . . . - - . . - 10 . - 10 . . - - ( - - ). . . - . - . - - - . - . - - . . - - . - - - - . . . a a . - . o . - - . . . . . - . . . . ( ..) . 8 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 Makedonija . . 2014 . 2001 . . . ( - Salvage Enterprises S.A. ). 2003 . - . . . . . - . . 4 2006 . . 18 2008 . . (ONYX MIDDLE EAST GROUP S.A.). . . . . . . . - 5. . . Panama papers - . . - - - . . . 40 1977 2015. . . . 10 1999 2002 . 2012 5 ( ) . (Sunline Trading S.A.) 9 1999 - . - . 2002 . - . . 5 2001 2010 . 50 60 . . . . . . . 2014 - 2014 - . . Makedonija TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 9 - . . . . . . . () . . . . - . . . . . . . . . . . . . ... ... . . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - . . . 11.5 - 80 . - . - 170 . . . . . - 28 - . 13 . 223 64 57 285 . 50 6 16 93 . 2 3 22 . 10 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 Makedonija . . K . K . . 7 - . . . . . 5 . . - 124 000 10 . 5 . . . ... 5 - . - . 17 . 727 80 30 . 100 436 89 383 . . 7 15 . - . . - 7 15- . 24 ( ) . - . . . . - . . . 2016 2.95 . 2015 (-) 5.2 . 2015 177 . 1.____________ 805 2. ___________ 780 3.___________ 373 4._____________ 276 5._____________ 265 6.____________ 234 7._________ 163 . Makedonija TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 11 - . 2009 1993. - (2009) (1993) . 5 4 . 2009 ( ). (1) (2) . . . . 1993 14 10 . . 6-7 3 . . . . . 1 (1993 2009) . ( ) 2 3 () . . 11 ( 2009) ( ) . . 16 ( 2009 ). ( 11) . . - 2009 1993 . . . . 2009 () ( ) . 11 1 . 12 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 Makedonija 24 - - 24 . . . - . . . . . . . . . . - . 5 5 . . 90 . . . 2001 . . ( ) 8 . . . O - . - - . . . - . . . . . 7 2009 . 19.5 . - - . - 3.5 300- - 19.5 - . . . - . - . Makedonija TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 13 12 12 . () (). . . 8 . 11 000 . . . 83- . . 1934- e . 1980- . o 200 . . . . . . . . 1991-. . . . . - . - ( 18 ) . . . . . . . 14 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 OD SVETOT . . . . . . 250 . 253 72 17 - . . 3.500 . . 30 . . - . . 800 . 750 . . . . . . . . . 30 1.600 . () . . . . 24 . . 2.300 200 . - 300 200.000 . 1712 1732 65 200.000 . 1801 . The Book of Kells 1200 . . TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 15 eleN Ned NiK abav Z Aleks Morgan e najzgodna sportistka za 2016 godina Amerikanskata fudbalerka Aleks Morgan e izbrana za najseksapilna sportistka na planetata. Reprezentativkata na SAD go dobi priznanieto od presti nata modna ku a za luksuzna dolna obleka Viktorija s Sikret koja organizira e anketa za toa koj e najseksi vo 2016 godina. 16 TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 z A b A v A Dovolen e samo eden pogled na biografijata na Melanija Tramp za da se zaklu i kolku ivotot na ovaa jugoslovenska ubavica e poinakov od isplaknatite biografii na prvite amerikanski dami . 727 - . - Melanija Tramp - titovata pionerka na pat kon Belata ku a . . . 1970 . 1992 . . . 200.000 . . . . - . - . . . . . Melanija Tramp od uspe en model do prva dama na SAD S U D O K U Re enie vidi str. 22 TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 17 NA SELSKIOT IMOT GLUME[E DAMA A VSU[NOST BE[E DEVOJKA OD SELO Imavme prekrasna ku a nad edno selo na Skopska Crna Gora dvaeset i dva kilometri do centarot Skopje a sepak tolku daleku od gradskata vreva i zagadeniot vozduh. Jas i soprugot Goran iveevme sami na imotot bidej i na ite sinovi ve e go imaa napu teno roditelskoto gnezdo Aco be e diplomiran ekonomist rabote e vo banka i so devojkata ivee e vo iznajmena garsowera vo Skopje dodeka pomladiot Jove ima e diploma od Fakultetot za turizam i ve e dve godini go obikoluva e svetot rabotej i na kruzer. No daleku od toa deka bevme osameni vo ku ata. Sekoj vikend imavme posetiteli koi ili nie gi kanevme ili tie sami se najavuvaa. Se oma iv za Goran na dvaeset godini otkako ostanav bremena. Se vselivme na gorniot kat od ku ata na negovite roditeli koj to be e prazen. Goran vo toa vreme studira e no go napu ti fakultetot po nuvaj i sopstven biznis so kovano elezo i bravarija. Jas po ra aweto na dvata sina se vrabotiv vo selskata biblioteka. Dvaeset i osum godini podocna nie s u te iveevme vo taa ku a koja sega be e renovirana so ogromen sreden dvor i rabotilnica i magacin kade to od ponedelnik do petok rabote e Goran so svoite trojca pomo nici. Be e petok popladne i sekoj moment o ekuvavme da se pojavat Igor so svojata nova sopruga Lidija i Kosta so Jasna. Igor i Kosta bea drugari na Goran od detstvoto i trojcata vo nitu eden moment ne go prekinale svoeto prijatelstvo. I jas se sprijateliv vo nivnite soprugi so Jovana i so Jasna. No Igor i Jovana se razvedoa pred tri godini a jas nikako ne uspevav da vospostavam nekakov poblizok odnos so triesetgodi nata Lidija. Taa be e mnogu ubava mlada ena porane na manekenka denes sopstveni ka na butik za skapa enska garderoba. Gostite se pojavija pred na ata ku a re isi istovremeno. Dodeka ma ite diskutiraa za nekoj fud- I dodeka Jasna nema e nikakvi primedbi Lidija postojano ne to negoduva e. Bara e prostorija kade to e mo e da gi smesti svoite kuferi ne saka e da go proba na eto doma no vino zatoa to od alkohol piela samo ampawsko ne dojde so nas na pro etka niz umata zatoa to ima e poneseno samo evli so visoki potpetici... Mene iskreno me nervira e no Jasna i ma ite bea sosema pristojni i qubezni so nejze. Toga prv pat pomisliv deka problemot e vo mene balski natprevar jas gi povedov enite do sobite vo koi treba e da se smestat. - Zarem nemame posebni kupatila gore - be e prviot komentar na Lidija koj me iznervira. - Mila pa ova e selska ku a a ne pretsedatelski apartman. I nie ovde nudime gostoprimstvo a ne luksuz - rekov obiduvaj i se kolku-tolku da ja sokrijam svojata netrpelivost. I dodeka Jasna nema e nikakvi primedbi Lidija postojano ne to negoduva e. Bara e prostorija kade to e mo e da gi smesti svoite kuferi ne saka e da go proba na eto doma no vino zatoa to od alkohol piela samo ampawsko ne dojde so nas na pro etka niz umata zatoa to ima e poneseno samo evli so visoki potpetici... Mene iskreno me nervira e no Jasna i ma ite bea sosema pristojni i qubezni so nejze. Toga prv pat pomisliv deka problemot e vo mene. A deka Lidija sepak e od ovaa planeta se uveriv slednoto utro koga vo dvorot prijde na iot pes Rafa. Toj be e prijatelski nastroen so site i postojano raspolo en za igra. Se ispravi na zadnite noze i prednite epi gi stavi na fustanot na Lidija a taa pak voop to ne se naluti. Naprotiv po na da go gali i da si igra so Rafa. - Rafa begaj od tamu Trgni se - vikav po nego. - Ostavi go Sowa. Jas mnogu sakam ku iwa. Koga bev mala imav edno... - Ama sigurno bilo nekoe rasno i ubavo - ja prekinav. - Ne ne... be e me anec i li e e na Rafa... - Lidija po ekaj da go donesam kafeto za nas i dodeka se razbudat ostanatite ti e mi raska uva rekov. Taka doznav deka Lidija ostanala bez roditelite u te dodeka bila dete i deka izrasnala kaj svoite baba i dedo na selo. Tie bile mnogu siroma ni i ne mo ele da pru at ni to drugo osven qubov. - Jas sakav mnogu pove e - zboruva e Lidija. - [tom stanav polnoletna otidov vo grad i naporno rabotev za da steknam ne to svoe i za da stignam tamu kade to sum denes. Vo me uvreme se trudev i da sokrijam od kade doa am pa ponekoga i samata go zaboravam svoeto poteklo - dodade taa. Zna i dr ela rastojanie so lu eto kako mene i so vakvite mesta Se obiduvala da pobegne to podaleku od svoeto minato i zatoa piela samo ampawsko i koristela skapi parfemi... - Znae li Igor - ja pra av. - Da jas sum iskrena so nego. Jas morav naporno da rabotam za da uspeam da bidam svoj ovek isto kako to moral toj sam da se probiva za da stane uspe en advokat. Tokmu toa n zbli uva - be e komentarot na Lidija. Moja vina be e to Lidija ja ocenuvav samo spored izgledot. No i taa be e vinovna to saka e da glumi dama. A slednite dva dena od vikendot bea prekrasni. Se smeevme i se zabavuvavme bidej i i Lidija uspea da se opu ti. Pred da si zaminat mi re e - Igor be e vo pravo koga mi re e deka vie ste prekrasni doma ini. Ti blagodaram Sowa za s . Mi poka a deka mo e da se bide vistinska gospo a i golema ena i vo malo selo. Se nadevam deka eden den e bidam kako tebe dobra sopruga i sre na majka koja ivee vo ubava ku a koja ima mnogu iskreni prijateli... - I edno ku e - dodadov. - I mnogu ku iwa - se nasmevna Lidija. Dodeka ja raskrevav ku ata po zaminuvaweto na gostite bez sre na to steknav edna nova prijatelka. 18 TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 (25) . . . - . . - . 1990 . 14 2006 . 2011 Ignorant Art . . . --. . (43) . -- . . 10 . . . TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 19 . . 30 . . . 1961 . 1968 . - . . . 1975 . 1929 1949 . . . Mesto za va[ata reklaMa javete s e n a t e l ( 03) 9 404 29 90 i li 04 03 1 52 67 1 . . . . . 8 2016 20 TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 ZABAVA Vereni kite i ven alnite prsteni niz istorijata . . veni amoris . 13 . . 1477 . 1930 . 40- . HUMOR - HUMOR - HUMOR - HUMOR . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . veni amoris . . - Re enie vidi str. 22 z d r a v j e TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 21 Kako fetusot reagira na raspolo enieto na majkata Bebeto vo stomakot go slu a srceto na majkata no prima i signali za nejzinata mentalna sostojba . . . . . . . . . . . . RECEPTI JAGNE[KI REBRA SO LUK I MAJ INA DU[ICA - 2 - 6 - 2 a - 3 - - - 180 . . . [to e podobro joga ili pilates . . . Vinyasa Ashtanga Kundalini . 20- . . . . - . - . . . . . . ( 3 ). 1-2 . . 20 180 . . ( 1-2 ) -. SAKATE LI DA ZNAETE NE[TO POVE]E ZA BIBLIJATA DOPISNATA BIBLISKA [KOLA gi povikuva site po ituva i i prijateli na Biblijata na sistematsko prou uvawe na golemite vistini na Biblijata. Kursot na DOPISNATA BIBLISKA [KOLA e sostaven od 24 lekcii 24 biseri od riznicata na Biblijata Kursot e besplaten i bez nikakvi obvrski Gradivoto se dostavuva preku po ta Dostavete mi gi besplatnite lekcii na studenskiot kurs DOPISNATA BIBLISKA [KOLA - GOLEMITE VISTINI NA BIBLIJATA na MAKEDONSKI ANGLISKI (Zaokru ete go kvadrat eto pokraj jazikot na koj sakate gradivo) Prezime i ime ____________________________________ Adresa __________________________________________ Potpis ___________________Telefon_________________ DOPISNA BIBLISKA SKOLA P.O. BOX 371 ST ALBANS VIC 3021 22 TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 od makedonskata estrada MOB I FONDACIJATA TO[E PROESKI Mjuzikl vo est na To e . . 10 . NEDELEN HOROSKOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biba Andrijana Gi Tara Nade i Igor e peat na rodendenot na Aco Xambazov . 14 . . KRSTOZBOR 1 planina vava renesansa ed ataman urari varijanta it dr narilnici igno iki vav nievo ojna n ajanteja nto apoen tras a osnov rast kolt trinom osk real sak stalaktit na ma ata era v itaka kvazar jovo granica akatist slik. KRSTOZBOR 2 pampflet estrada tukidid rn doni asma ij kia aca vojska inaet zavist t kremen nra oto preminger vivi up eada anska reka an akov rips a omi trotoar ba boec luis izvornik nsu dejvis fraer. OD SVETOT TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 23 33 200 14 400 . 33 200 . . . 200 . 1 400 . 14 . 36 36 27 . . 12 10 . . 30 3 . . . . - 3 . . . . . . - . . . . 1993 91 . 32 . . . 300.000 500 300.000 . . 12 . . 17 10.500 . 195.000 300.000 . 130 24 . . .. (45) .. (40) .. (50) - TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 - . .. . - .. . .. 2013 . . .. . 2015 .. . . 2005 . - . . 40 . . . . . . Crna Hro n i ka K 5 . . (26) . - 5 6 - . 2014 - - K 13- . 24 . . . . . . 9 2014 9 . . . . K . . 25 2014 . . . 203 http www.registarnapedofili.mk. Zaednica TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 25 . - . . - . . 3 . () Genesis Care - . Aldo Rolfo John Varguhese - Malcolm Higgins - L Arthur Services . - 8 2016 10.00 16.30 . 32 . - 0418 396 256 9367 3091. - . - . - 9 00 - 18 00 - 9 00 - 10 00 - 18 00 - 9 00 . 26 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 Zaednica . . K K . . . . . . . - M . . . . . . . . . . . a 3 . . 1 1998 . . . . . . . 2006 . . . . . . e . . . . e . - a . . ( ) - . . . . . . . - - . . . . - . . . . 1996 . ( ) - . . . .. . . . . ... . Zaednica . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . - e - . . . . . ( ) . . . . . . ( ) . TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 27 . . . . - . ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j . . 8358 5999 . Level 2 - Office 3 13 15 Lake Street Caroline Springs 3023 Ph (03) 8358 5999 Fax (03) 8358 4886 TOLL FREE 1800 988 767 website www.mcwa.org.au 28 TODAY-DENES ETVRTOK 7 APRIL 2016 Zaednica . 7.5. 2016 . 6 . . . . . - . 0408 372 793. Mill Park . . . . . 0423 496 821 0402 757 374 0488 001 946 . 06 2016 19 00 Dolton House (223 Belgrave Esplanade Sylvania Waters. - 22 . 30 - . . 95.00 65.00 0416 107 967 info svarhgavril.com 14 15 . . 110 . . 9466 2610 9465 7083 21 10 13 . 31 () 31 13 . 14.00 . 31 . Mr. KAIRO . Mr. KAIRO. . . 100% . . Mr KAIRO A 0469095424 FUDBAL SEZONA SE Z ON A 2015 2015 2016 2016 TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 29 PRVA LIGA 24. KOLO Rezultati Sileks - Renova 1 0 Rabotni ki [kendija 0 1 [kupi - Vardar 0 1 Metalurg - Horizont T. 0 1 Mladost C.D. - Bregalnica 0 5. Incidenti na air Vardar gi odnese bodovite Na stadionot air ni to novo. Vulgarno navivawe navredi kon gostite frlawe predmeti na terenot i fizi ki napad vrz fudbalerite na Vardar Vo 40. minuta stakleno i e frleno od tribinite i go pogodi Goran Popov. Na krajot od me ot nekolku neuniformirani lica gi napadnaa gostinskite fudbaleri. Trenerot Sedloski i kapitenot Grn arov uspeaja da se odbranat golmanot Pa ovski duri i da vozvrati no debeliot kraj go izvle e napa a ot Koja evi koj dobi udar vo liceto i nekolku momenti le e e na terenot vo bessoznanie. Zaludno upravata na [kupi se obiduva e da gi smiri gnevnite naviva i... 1. Vardar 2. [kendija 3. Sileks 4. [kupi 5. Rabotni ki 6. Horizont T. 7. Bregalnica 8. Renova 9. Mladost C.D. 10. Metalurg 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 4 17 5 10 7 8 10 7 12 6 9 7 5 6 7 5 1 3 4 1 2 7 6 5 9 12 11 18 17 55 11 55 18 27 25 25 22 29 23 29 39 30 30 25 33 18 58 16 40 61 56 37 34 33 27 26 25 16 13 Sledno kolo Renova - Mladost C.D. Bregalnica Metalurg Horizont T. - [kupi Vardar - Rabotni ki [kendija - Sileks. Lista na strelci 18 - Ibraimi ([ke) 13 - Ilijoski (Rab) 11 - Hasani ([ke) Pandev (Hor) 10 - Bla evski (Var) 9 - Nedeqkovi (Sil) 8 - Radeski ([ke)... SILEKS RENOVA 1 (0) 0 (0) MLADOST C.D. BREGALNICA 0 (0) 5 (3) Strelci Nedeqkovi (p) 73 (Sil). SILEKS Mitrovi Timovski S. Rudan Ivanov Xonov (Acevski) Mickov (Filipovski) Panovski Gucev Gligorov Nedeqkovi Duranski ( or iev). Udarot na Felipe (Vardar) od penal prvo Zendeli go odbrani no topkata udri vo stativata i povtorno dojde do Brazilecot koj vtoriot pat be e precizen RENOVA Efremov Memedi Musliu Nuhi Gafuri Selmani (Imeri) Useini (J. Selmani) [abani Fetai Sulejmani (Ramadani) Abdula. Strelci Mitrov 10 Stojanov 33 Tanu ev 45 76 Nacev 86 (Bre). MLADOST Apostolovski ]ele oski oreski Grozdanoski Konate Saliu Dal eski ([a iri) Kalanoski A. Hani Kaminata (Celeski) [erifi (G. Hani). BREGALNICA Pavlov Tanu ev Hristov Mitrev Velinov Zdravkov Nacev Kostov (Kocev) Mitrov (Temelkov) Stankovi (Ristovski) Stojanov. RABOTNI KI [KENDIJA 0 (0) 1 (1) [KUPI VARDAR 0 (0) 1 (0) METALURG HORIZONT T. 0 (0) 1 (1) Strelci B. Ibraimi 18 ([ke). RABOTNI KI [i kovski Najdenov (M. Ristovski) Siljanovski B. Markovski K. Markovski Petrovi Elmas (Jovanovski) Altiparmakovski Traj evski Cikarski Ilievski. [KENDIJA Zahov Bejtulai Cuculi Ibraimi (Zejnulai) Totre Radeski Demiri Meraji (Jufo) Todorovski ([abani) Vuj i Jusufovi . Strelci Felipe (p) 70 (Var). [KUPI Zendeli Murati Beri a Lazarevski Asani Adili Bajrami (Janevski) Nuhiji (Akgun) Iseni (Zuka) Osmani Petkovski. VARDAR Pa ovski Hambaryumjan Grn arov Novak Popov Gligorov Nikolov Stojkov (Ivanovski) Felipe Asani (Koja evi ) ]eran (Grozdanovski). Strelci S. Pandev 40 (Hor). METALURG Ili Asani Leskaroski Stojanovski [oposki (Digalovski) Naumoski Korenica (Jakimovski) Krivaweva Mitrev Krstev akovac (Kanzurov). HORIZONT T. Igeski Ta ev Iliev Dimov Vasilev Mavrov Timov Ivanov (Taipi) Bo inov Pandev orgievski (Mitev). Bla evski operiran . 4-5 . Dejan Bla evski vo bolnicata vo Augzburg 30 TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 FUDBAL OBNOVENA POVREDATA NA LO ATA SEZONA SE Z O N A 2015 2016 2015 2016 [tofarite sopreni od Pobeda UEFA e se smiluva kon Ademi . . 2018 . Pandev e se operira . . 20. . . 4-5 . . . . . Moment od vtoroliga koto derbi Pobeda - Teteks VTORA LIGA 20. KOLO Rezultati Qubanci - Euromilk 2 0 Ko uf Gevgelija - Skopje 1 1 Gostivar - Vlazrimi 2 1 Pobeda - Teteks 1 0 Pelister - Makedonija .P. 3 1. 1. Skopje 2. Teteks 3. Vlazrimi 4. Pobeda 5. Makedonija .P. 6. Qubanci 7. Pelister 8. Euromilk 9. Gostivar 10. Ko uf Gevgelija 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 7 7 7 8 8 5 6 6 4 6 9 8 8 5 4 11 7 5 5 6 4 5 5 7 8 4 7 9 11 23 17 19 14 27 21 26 20 26 30 26 26 23 21 18 24 19 24 14 24 30 30 29 29 29 28 26 25 23 17 Operacii na lo ata i palecot - Goran Pandev . 32- . . ROZENGARD ISPADNA VO 1 4 FINALETO OD LIGATA NA [AMPIONKITE Nema polufinale za Nata a Andonova . - . - 119. . 78. . Sledno kolo Euromilk - Pobeda Teteks Pelister Makedonija .P. - Gostivar Vlazrimi Ko uf Gevgelija Skopje - Qubanci. Tri ko ja re i Omonija na Kipar (0-1) . . 27. . - . Ima e odli na ansa za pogodok vo fini ot - Nata a Andonova RAKOMET UNGARSKIOT PRVAK GO ODBRANI SEHA - TROFEJOT TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 31 LIGA NA [AMPIONKI - 1 4 FINALE Vardarci povtorno ne uspeaja [ou na rakometarkite Vesprem be e podobar za dva gola na Indira Kastratovi 28 26 (14 15) - . 7 3 -. 14. 9 9 . 15 14. . 27 26 . 5 . 24 23 (13 14). - 26 24 (12 10) 20 20. RK VARDAR - LARVIK 34 20 (16 9) 34 20 (16 9) . . Go skr ija golemiot Larvik radost na rakometarkite na Vardar 12 . - . 5 20 . . Ispu tena ansa za triumf nad Vesprem - Ivan Kara i (bel dres) MAKEDONSKIOT GOLMAN SO SVOITE ODBRANI GO SIMNUVA OD TRONOT NA PORTUGALIJA NEPRIKOSNOVENIOT PORTO Benfika na kriljata na Mitrevski... . 45. 36 35 30 30. 14- . . 25 25 29 28. 16 . Ko mar za Porto - Nikola Mitrevski 32 TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 KO[ArKA AVTOMOBIlIZAM ODBOJKA NAJDOBRIOT MAKEDONSKI VOZA E RAZO ARAN OD SVOJOT PRV NASTAP NA ETCC [AMPIONATOT NA KRU NI PATEKI PO NELEGALNOTO PRIVEDUVAWE PRED EDNA GODINA VO WUJORK Anti vo akcija Tu ba Malerozno debi za Ixe protiv wujor kata policija 10 . 8 . 25 . . . . . . . . . . . Pero Anti pred sudot vo Menheten KAKOV TATKO TAKOV SIN BIBL LIGA Dino Bocevski so transfer vo Italija . 13- . (190 ) Finaleto samo son za Ko uf 15 86 56 . 18 13 . Malerozno debi - Igor Stefanovski Ixe 10 . . . 16 . PO USPEHOT POSTIGNAT NA POSLEDNITE DVE EVROPSKI ODBOJKARSKI LIGI Dino Bocevski . . arko Ristoski ostanuva selektor . . - 2013 . - Ostanuva na kormiloto - arko Ristoski . AK O V E S NI K O T TO DAY D E N E S r ED O VN O S E r AS P rOD A VA V O VA [ AT A l OK Al N A P r O D AV N ICA Z A V E S NI CI VE M O l IM E JA VE T E S E NA 03 9 404 2 990 FUDBAL FUDBALSKI KUP NA AVSTRALIJA TODAY-DENES ETVRTOK 7 apRil 2016 33 Vo slednoto kolo Altona Maxik Vardar protiv Saut Melburn (). . 14 . . a 4 1. - VTORA LIGA NA VIKTORIJA SEVERO-ZAPAD 1. KOLO Moreland Junajted FK Xilong Makedonija 0 2 . . . . 9 . 15 . TRETA LIGA NA VIKTORIJA SEVERO-ZAPAD 1. KOLO . . Hummel . Lajlo Junajted Sloga - Vitlsi Junajted 2 2 0 2 . 9 15 . ETVRTA DR AVNA LIGA NA VIKTORIJA SEVER 1. KOLO ANGLISKITE OBLO UVALNICI STRAVUVAAT Ako Lester stane ampion e mora da isplatat... - . 11 . . Mil Park - Plenti Vali Lajons 1 1 . 9 15 . ETVRTA DR AVNA LIGA NA VIKTORIJA JUG 1. KOLO Dandenong Saut - Nobl Park Makedonija 3 3 . . 9 15 . Nekoi e se raduvaat samo na titulata nekoi i na parite od oblo uvalnicite - fanovite na Lester - 14 1 5000. . - . PETTA DR AVNA LIGA NA VIKTORIJA ZAPAD 1. KOLO Kilo Volci - Gizborn 1 0 . 9 15 . 34 TODAY-DENES Etvrtok 7 april 2016 1 2 0 1 4 0 . . . 37 . 61 0 1. . . 5 3. 9 15 . . . 2 1. 9 14 30 . 15 . TODAY-DENES Etvrtok 7 april 2016 35 .. 3 REZULTATIODALIGATA VSVonderers-CKMariners VelingtonFeniks-MelburnViktori SidnejFK-AdelaidJunajted BrizbenRoar-WukaselXets PertGlori-MelburnSiti 4-1 1-4 0-2 2-1 3-1 40 28 33 42 38 33 36 39 52 66 09 15 09 21 11 07 -04 -15 -18 -35 47 46 45 44 43 40 31 27 25 13 0 2 . . . 10 17 . n TABELA 1. Brizben Roar 2. Adelaid Junajted 3. V S Vonderers 4. Melburn Siti 5. Pert Glori 6. Melburn Viktori 7. Sidnej FK 8. Wukasel Xets 9. Velington Feniks 10. C K Mariners 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 5 7 13 7 6 13 6 7 13 5 8 13 4 9 11 7 8 7 10 9 7 6 13 7 4 15 3 4 19 49 43 42 63 49 40 32 24 34 31 IDNO27.KOLO Melburn Siti - Adelaid Junajted - 8 april 19.40 CKMariners-WukaselXets-9april 17.15 Melburn Viktori - Brizben Roar - 9 april 19.30 Velington Feniks - VSVonderers - 10 april 15.00 SidnejFK-PertGlori-10april 17.00 j . 20 . . . 18 2014 - FuDbalski kuP na avstralija altona maxik varDar vo slEDnoto kolo Protiv saut mElburn Denture Clinic ITNIpopravkina protezi-ISTIOTDEN OVLASTENIZA USLUGITEOD Viktoriskata zabarska ema za penzioneri (V.d.S.) Voeni veterani (Veteran affairs) Privatno osiguruvawe (direct Claim Hicaps) dentaL ProStHetISt teL 03) 9465 5090 Mob 0413 062 286 461 High Street Lalor 3075 573-577 Lonsdale Street Melbourne VIC www.arnoldthomasbecker.com.au today - DENES Izrabotuvamemetalni akrilatniifleksibilni bezkop iwaprotezi Popravkii Martin Milenkovski popolnuvawenaprotezi today - DENES S porT