This Digital Edition requires Flash 9.0.115 or above to activate some rich media components.

Please click the following link to download and install: Get Adobe Flash player
When you are finished installing, please return to this window and PRESS F5 to view this edition.


Description:

NAUJIENOS SAVIEM 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 www.tiesa.com FREE LEADING LITHUANIAN NEWSPAPER IN THE UK LYDERIS Emigrant kelias namo amzinos darbo paieskos Ar tikrai sugrzti gyventi tvyn is emigracijos reikia daugiau drsos ir pasiryzimo nei isvaziuoti Tiesa tsia straipsni cikl Sugrztanti Lietuva kurio tikslas padti Didziojoje Britanijoje gyvenantiems lietuviams susigaudyti painiame grzimo tvyn kelyje ir sklandziai is naujo sikurti Lietuvoje. Skms istorij tikrai yra taciau ar visos sugrztuvs laimingos Prisijunk prie ms Jungtin Karalyst per savait 2 3 Pramogos 14 15 Dzentelmenams 20 21 Sportas 22 LONDON 2 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 JUNGTIN KARALYST PER SAVAIT www.facebook.com tiesa.news Tautieci parama po nelaims rod lietuviai vieningi ir gerasirdziai PO TRAGISKO vykio kai jroje ne toli Hullo savo seimos akivaizdoje nu skendo lietuvis velionio artimieji sulau k didziuls tautieci paramos ir nori uz tai viesai padkoti. Primename kad birzelio 17-j Siaurs jroje zuvo Rolandas Potapen ko su seima gyvens Hulle. Nelaims dien papldimyje su juo buvo ir zmo na Inga bei du mazameciai vaikai. Tragedijos liudininku tapo dar vienas Lietuvos pilietis Denisas Bari novas kuris netrukus m organizuoti param nelaims istiktai seimai. J kaip ir velionio artimuosius nustebino Jungtins Karalysts lietuviai susi vienij si sunki akimirk ir suteik param kokios niekas nesitikjo. Prajus desimciai dien po nelai ms Tiesos redakcija sulauk tokios D. Barinovo zinuts Sveiki tautieciai sveiki visi geri zmons kurie padjote Ingai ir jos vaikams netekus brangaus jiems zmogaus tragiskai seimos akivaizdoje zuvusio. Norime viesai isreiksti jums visiems didziul padk. Pasakysiu atvirai nesitikjome jog ms zmons lietuviai nepaisant joki apkalb pikt komentar viesojoje erdvje ir nepasitenkinimo susivienijo ir suaukojo pakankamai ls siai be tvelio be vyro likusiai seimai kad galt oriai be skol be baims kabintis gyvenim. Inga negali patikti kokie zmons gali bti dosns ir uzjauciantys. Pradinis tikslas buvo surinkti ls bent jau oriai palaidoti velion bet jau per 3 dienas js vis dka ms aukojimo paskyroje JustGiving jau buvo surinkta pakankamai pinig sumokti visas seimos skolas bankams Galutin surinkta suma siek kiek daugiau nei 4 000 svar (seima turjo 2 000 svar sterling banko paskol automobiliui bei dvi kredito korteles be to artjo laikas susimokti bsto nuom). Laidotuvi islaidos buvo apmoktos velionio darboviets. Mes visi suprantame jog jokie pinigai nepraskaidrins siandienos nuotaik ir nesugrzins mylimo zmogaus bet po visko atsitokjus ir sugrzus kasdienyb tekt susidurti su kitomis sudtingomis uzduotimis. Velionio knas buvo kremuotas Hullo miesto kremavimo namuose pirmadien. Urna jau si savait iskeliauja atsisveikinimui su artimaisiais Lietuv. Be galo jums visiems dkoja Inga ir jai si sunki valand talkinusi komanda. Nortumme padkoti visai Hullo miesto lietuvi bendruomenei jie vis s laik rpinosi kad viskas vykt kuo sklandziau. Ypac didel aci tariame bendruomens pirmininkui Dariui Kirtikliui kuris buvo visur salia ir labai daug padjo. Taip pat aci sakome Ilonai Urbikaitei Airinai Krulienei uz visas pastangas ir pagalb Ingos kaimynams ypac Ingridai King s Lynn lietuviams ir j atstovui Gintarui Simanskiui uz didel pagalb Grio trupinlis savanorei Auksei Cijunaitienei kuri taip pat aktyviai prisidjo. Aci Hullo miesto lietuvi parduotuvei Baltija monei Tax SPOT LTD JK lietuvi ziniasklaidai. Aci visiems kitiems tautieciams Jungtinje Karalystje ir ne tik visoms monms pasisiliusioms siai seimai padti. Norisi padkoti visiems o js be galo daug Aci Jums ir tebnie js namuose laim ir santarv. Su didziausia pagarba dkoja Inga Potapenko su seima artimieji bei draugai. Taip pat jai be galo daug padj Darius Kirtiklis paramos fondo Grio trupinlis savanoriai JK. Denisas Barinovas. Trims milijonams imigrant is ES bus suteikta teis pasilikti Jungtinje Karalystje. 150 tkst. rezidento status gavusi imigrant turs registruotis is naujo PAAISKJO KAD milijonai Jungti nje Karalystje (JK) gyvenanci Euro pos Sjungos (ES) pilieci po Brexit gals pasilikti salyje. Taciau nepaisant to ar turi rezidento status ar ne jiems vis tiek reiks is naujo kreiptis dl nau jo rezidento statuso suteikimo ir mo kti mokest. Per 150 000 imigrant is ES ku rie po referendumo suskubo pateikti paraiskas gauti rezidento status sau ir savo seimos nariams turs is naujo uzsiregistruoti Vyriausybs kuriama me ES pilieci registre taciau nebe turs pateikti rodym dl visapusisko sveikatos draudimo (Comprehensive Sickness Insurance CSI). Pirmadien Vyriausybs paskelbta me 15 puslapi dokumente isdstyta kad trims milijonams imigrant is ES bus suteiktos tokios pacios teiss ir socialin apsauga kaip ir imigrantams is ne ES sali JK gyvenantiems ilgiau nei penkerius metus. Premjer taip pat paminjo jog salyje legaliai gyvenantiems ES pi lieciams kaip ir Didziosios Britanijos pilieciams bus leista gyventi kartu su seimos nariais is ES ir nebebus reika laujama kad jie pasiekt minimali 18600 svar sterling pajam rib. Kol kas neaisku ar bus suteikiamos asmens tapatybs kortels ar tereiks uzsiregistruoti internetinje Vidaus reikal ministerijos duomen bazje. Taip pat nra zinoma ar ES pilieciai gals balsuoti rinkimuose. Noriu uztikrinti zmones kad remiantis siais planais n vienas le galiai gyvenantis salyje ES pilietis po Brexit neturs palikti JK. Mes nori me kad js pasiliktumte prista tydama dokument sak Vyriausybs vadov Theresa May. Tuo metu vyriausiasis ES derybi ninkas Brexit Michelas Barnieras asmeninje Twitter paskyroje sukri tikavo JK vyriausyb Dabartinje JK (ES pilieci klausimu trksta) daugiau ambicij aiskumo ir garantij. Zuvusio lietuvio seima sulauk didesns tautieci paramos nei tikjosi. Dalinkis savo BREXIT istorija su NAUJIENOS SAVIEMS Rasykite mums zurnalistai tiesa.com Netekai darbo nes esi imigrantas tiesa.com JUNGTIN KARALYST PER SAVAIT 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 3 Gaisro grsm nesaugi daugiabuci skaicius auga pacias ugniai neatsparias medziagas kaip ir neseniai gaisro sunaikintame daugiaaukstyje. Vis prajus savaitgal pareig nai tikrino pastatus dl kuri nerim isreisk rajon vadovai. Is pradzi ti krinti tik Londono daugiaauksciai ku ri daugelis pasirod esantys saugs. Taciau vliau paaiskjo jog kituose miestuose situacija prastesn. Dauguma Doncasteryje Norwiche Stockton-on-Teese bei Sunderlande patikrint nam pripazinti neatspars ugniai. Vis Londono rajon kuriuose vis dar esama pavojing pastat pareig nai nevardijo. Taciau teigiama kad sras traukti Islingtono Barneto Brento Camdeno bei Hounslow ra jonai. Camdene savaitgal dl galimo gaisro pavojaus net buvo evakuoti keli pastatai. Paaiskjo kad keturi daugiaauks ciai mintame rajone itin pavojingi gyventi. Juose nesaugiai rengta izo liacija duj vamzdziai priesgaisrins durys bei isorin apdaila. Trys tkstan ciai zmoni perkelti laikinus bstus kol bus sutvarkyti j butai. Tai uztruks nuo dviej savaici iki mnesio. Tiesa dalis gyventoj atsisak palikti savo namus. PO GAISRO Londono Grenfell Tower daugiabutyje pradjus tikrinti kitus pa nasius pastatus paaiskjo jog toki renovuot naudojant pavojingas me dziagas esama 25 rajonuose is viso apie 60 nam. Rajon savivaldybs patvirtino kad yra nam atnaujint naudojant tas Brexit lietuvio chirurgo akimis Daug gydytoj balsavo uz j Barbora Grigalinait SIRDIES CHIRURGAS Mindaugas Norknas jau kelerius metus Jungtin je Karalystje (JK) dirba Karaliskojoje Bromtono ligoninje Royal Bromton Hospital. Tiesa pasidomjo ar sa lies sveikatos apsaugos sfera jau pa juto pirmuosius Brexit padarinius. Galbt visa tai tik ziniasklaidos is pstas burbulas Remiantis The Health Foundation duomenimis po Brexit referendumo slaugytoj is ES sali kurie nort dirbti JK sumazjo net 96 procentais nuo 1 304 prajusi met vasar iki 46 paraisk si. Ar tiesa kad dl Brexit NHS susiduria su dideliais sunkumais rasti tinkam darbuotoj JK Nacionalinje sveikatos sis temoje (NHS) dirba labai daug slau gytoj is kit Europos Sjungos sali. Vokieciai ir pranczai Anglij dirbti vaziuoja nenoriai. NHS daugiausia dirba ital ir graik taip pat labai daug gydytoj atvyksta is Ispanijos. Gydy toj tikrai trksta nes sistema turi bti nuolat atnaujinama. Darbuotojai pasiraso terminuotus kontraktus tik konsultantai turi neterminuot sutart. Nemanau kad is karto po Brexit atsiras labai dideli pasikeitim nes gydytoj labai trksta o rasti j gerai paruost is kur nors kitur tiesiog nra galimybi. Dabar aisku tik viena NHS yra di dziausias darbdavys Europoje ir jis ti krai neissivers tik su vietos gydytojais. Kokios nuotaikos dl Brexit vyrauja tarp js koleg Galbt gydytojai slaugytojai ir kiti darbuotojai is ES jauciasi nevertinti Atvirai pasakius juntamos siek tiek nacionalistins nuotaikos taciau gyvenant ir dirbant Londone kosmo politiskiausiame JK mieste sunku tai vertinti. Galbt mazesni miest ligo ninse nuotaikos visai kitokios. Kaip jau minjau labai daug spe cialist dirba is kit ES sali gal dl to vietiniai slaugytojai jaucia didesn konkurencij. Nemazai brit slaugy toj balsavo uz Brexit nes jautsi nesaugiai dl savo darbo ir ateities. Juk uz Brexit balsavo vadinamoji darbo klas kuri jauciasi nesaugiau siai. Ypac tada kai skleidziama in formacija kad imigrantai sioje salyje nenori nieko veikti tik gauti pasalpas is valstybs. Pats jau ne vienerius metus dirbate JK. Ar Brexit padar kokios nors takos js veiklai Dl Brexit as savo darbe pasi keitim nepajutau. Oficialios derybos dl Brexit prasidjo birzelio 19 dien. Kaip manote koki pasikeitim Brexit gali atnesti JK sveikatos sistemai Nemanau kad staiga atsiras dideli pasikeitim. Viena is pagrin dini priezasci didelis gydytoj trkumas. Derybos greiciausiai turs daugiau takos sveikatos draudimui. Po Brexit keliaujant Anglij gali nebegalioti ES statai dl sveikatos draudimo bendrijos salyse. Daugiau nei milijonas darbuotoj dl Brexit rengiasi palikti JK NAUJAUSIO TYRIMO duomenimis daugiau nei milijonas kvalifikuot dar buotoj is Europos Sjungos (ES) ruo siasi palikti Jungtin Karalyst (JK). Remiantis kompanijos Deloitte tyrimo rezultatais 36 proc. ne brit kilms darbuotoj planuoja iki 2022 met isvykti is JK. Dar 26 proc. t keti na padaryti dar greiciau iki 2020-j. Pasak tyrj sie duomenis repre zentuoja 1 2 mln. darbuotoj. Is viso Didziojoje Britanijoje dirba 3 4 mln. imigrant. Tas pats tyrimas atskleid kad daz niau apie isvykim is JK svarsto auks tos kvalifikacijos darbuotojai. Net 47 proc. j sako planuojantys sal palikti per artimiausius penkerius metus. 32 proc. teig kad j nuomon galt pakeisti JK Vyriausyb taciau norima isgirsti daugiau ir issamesns informacijos apie darbuotoj sociali ni ir finansini garantij uztikrinim. Nors Theresa May paskelb kad ES pilieciai gals pasilikti po Brexit pasilymas priklausys nuo to kokiomis slygomis britai gals pasilikti ES. Be to trksta issamesns informacijos apie imigrant pasili kimo slygas taigi ES pilieciai JK ir toliau gyvena tarsi debesyje teigia ma tyrimo isvadose. Esant neapibrztai situacijai kva lifikuoti darbuotojai yra pirmieji kurie isvyksta sak Deloitte vadovas Angusas Knowles-Cutleris. TIMBER INSULATION PLASTERBOARDS SHEET MATERIAL VELUX WIDOWS EVERYTHING YOU LL NEED FROM START TO FINISH 03301005495 INFO LONDONTIMBERS.CO.UK 4 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 LIETUVA www.facebook.com tiesa.news Seimas nenuleidzia rank dl dvigubos pilietybs statymo SEIMAS ir toliau iesko keli kaip tei sinti dvigub pilietyb kad nereikt organizuoti referendumo. Vienas vari ant specialaus statymo primimas Seime. Taciau tam priestarauja kai ku rie Konstitucijos ekspertai. Antradien Seimo nariai kreipsi Konstitucin Teism (KT) kad sis isaiskint ar statymu galima tvir tinti teis turti dvigub pilietyb po nepriklausomybs atkrimo Europos Sjungos (ES) ir NATO salis isvyku siems Lietuvos pilieciams. Tai ypac aktualu uzsienyje gyve nantiems lietuviams vadinamiesiems naujosios kartos emigrantais. Zmons piktinasi ir grasina kad negaldami turti dvigubos pilietybs jie ir j vai kai atsisakys lietuvisk pas. Simtas Seimo nari balsavo uz kreipimsi KT kuriame pabrziama jog po Lietuvos stojimo ES isaugusi emigracija ir padidjs misri santuo k skaicius sudaro prielaidas kore guoti iki siol itin griezt konstitucin doktrin. Pasak KT pirmininko Dainiaus Zalimo Teismas isaiskinim turt pateikti rugsjo mnes. Ankstesniuose KT isaiskinimuose teigta kad dvigub pilietyb smarkiai plsti galima tik referendumu pakeitus Konstitucij. Dvigubos pilietybs sa lininkai nerimauja kad referendum neateit daug zmoni. Konstitucinio Teismo pozicijos pa pras parlamentarai atkreip dmes kad ir pagal dabartin reglamentavim dvigub pilietyb turi per 22 000 zmo ni. Politik teigimu tai neatitinka oficialios politikos kad dviguba pilie tyb turi bti ypac retos isimtys bet ne paplits reiskinys. Iniciatyv teisinti dvigub pi lietyb paskatino nerimas kad po Jungtins Karalysts pasitraukimo is ES Didziosios Britanijos lietuviai gali pradti masiskai siekti britisk pas ir taip netekti Lietuvos pilietybs. Siuo metu Didziojoje Britanijoje gyvena apie 200 000 lietuvi. Naujien agentros BNS uzsaky mu rinkos tyrim kompanijos RAIT baland atlikta apklausa parod kad 60 procent Lietuvos gyventoj pritaria jog naujosios kartos emigrantams bt leidziama turti dvigub pilietyb. Dauguma smurtautoj Lietuvoje grzinami namo pas savo aukas IKITEISMINIUOSE TYRIMUOSE dl smurto artimoje aplinkoje dazniau siai taikoma kardomoji priemon pa sizadjimas neisvykti tad smurtauto jas tiesiog grzinamas namo pas auk. Sis faktas piktina Seimo Savizu dybi ir smurto prevencijos komisijos pirminink Mykol Majausk. Pasak jo smurto seimoje atveju siekiant apsaugoti aukas tariamieji turt bti pareigojami gyventi atskirai ar nesiartinti prie nu kentjusiojo tuo metu tokia kardomoji priemon skiriama itin retais atvejais. Beveik 90 procent atvej smur tautojui skiriama kardomoji priemon rasytinis pasizadjimas neisvykti. Si priemon neuztikrina tinkamos aukos nuo smurtautojo apsaugos todl nu kentjusieji daznai keicia parodymus neretai j apskritai atsisako. Ir vliau smurto atvejai kartojasi dsto komi sijos vadovas. Jo turimais 2015 met duomeni mis Vilniaus apygardos prokuratros prokuror kontroliuojamuose ikiteis miniuose tyrimuose smurto artimoje aplinkoje atvejais kardomoji priemon rasytinis pasizadjimas neisvykti skir tas 81 13 proc. Kauno 88 64 proc. Klaipdos 69 88 proc. Siauli 67 18 proc. Panevzio 80 85 proc. atvej. Tuo metu kardomoji priemon pareigojimas gyventi skyrium nuo nukentjusiojo ar nesiartinti prie nu kentjusiojo arciau nei nustatytu atstu mu skiriama retai ar visai neskiriama Siauli apygardos prokuror kontro liuojamuose tyrimuose 9 18 proc. Kauno 6 82 proc. Klaipdos 4 82 proc. Vilniaus 1 89 proc. atvej o Panevzyje tokia kardomoji priemon isvis nebuvo skirta. Siekiant issiaiskinti situacij ko misijos posd si savait kvieciamas generalinis prokuroras Evaldas Pasilis ir policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Dvigubos pilietybs nori simtai tkstanci lietuvi. Naujas nusikaltli taikinys. Vyrai ir nepilnameciai bsimi vagys LIETUVOS TEISSAUGAI vis daz niau tenka tirti prekybos zmonmis by las. Tiesa dabar merginos dazniau is vezamos uzsien ne verstis prostituci ja o vogti ar daryti kitus nusikaltimus. Pastaraisiais metais verstis nusi kaltliska veikla uzsienyje vis dazniau verciami vyrai o ne moterys. Tokias tendencijas atskleid Kauno apygar dos prokuratros prokuror Gabija Vecerinskien. Anot jos daugiausia zmoni isvezama Jungtin Karalyst ir Vokietij. Nukentjusij kasmet vis daug ja. Be to tiriant bylas paaiskja kad pareiskim paras vienas asmuo bet remiantis jo parodymais paaiskja kad nukentjo gerokai daugiau asmen nei vienas. Pernai nukentjusiaisiais procesine tvarka pripazinti 45 zmons bet realiai skaiciai yra tik didjantys. Tyrim skaicius taip pat didja. 2012 metais buvo 11 tyrim praeitais me tais buvo 29 tyrimai dl prekybos zmonmis vaik pirkimo pardavimo su tuo susijusi nusikalstam veik pasakojo prokuror tyrim tendencijas pristaciusi Socialins apsaugos ir darbo ministerijoje vykusioje konferencijoje. Ji pazymjo kad anksciau uzsien daugiausia buvo isvezamos merginos ir jos buvo verciamos uzsiimti prosti tucija. Nors si nusikaltim pastebimai sumazjo taciau dar negalima sakyti kad problemos nebeliko. Dabar vis dazniau nusikaltli pin kles pakliva vyrai ir nepilnameciai. Jie dazniausiai verciami vogti is prekybos centr plsti juvelyrines parduotuves. Vagysts is prekybos centr pl simai is juvelyrini parduotuvi vogt automobili parvarymai is uzsienio Lietuv narkotini medziag pardavi mas. Taip pat is koleg teko girdti apie atvejus kai isvezama sukciauti vadina miesiems alio mama kai uzsienyje eina paimti pinig is zmoni. Bet dau giausia tai vagysts is parduotuvi pasakojo G. Vecerinskien. Taip pat ji atkreip dmes kad pre kybos zmonmis aukos jau vezamos ne tik is Lietuvos bet ir Lietuv. Stebima tendencija kad ir Lietuva tampa kai kurioms valstybms tikslo salimi mes jau ne tik saltinio salis is kurios isvezama. Atvaziuoja ukrai nieciai baltarusiai statybas cia ta sritis kur potencialiai gali bti taip kad tursime nukentjusi asmen. Popu liarja ir fiktyvios santuokos teig prokuror. Baltijos jros dugne ieskos laiv KLAIPDOS MOKSLININKAI ren giasi ieskoti Baltijos jroje nuskandint ar nuskendusi Lietuvos laiv tarp j pirmojo nepriklausomo Lietuvos tar pukariu turto karo laivo Prezidentas Smetona . Ekspedicij vykdo Klaipdos universiteto mokomasis laivas Braban der . Pasak projekto vadovo Vlado Zul kaus tai antra tokia misija. Ms tikslas pirmiausia yra iden tifikuoti Prezident Smeton ir kitus laivus. J koordinats lyg ir zinomos bet jos siek tiek skiriasi skirtinguose saltiniuose tad ms tikslas patikrinti du variantus. Specialiais prietaisais ku riuos turi Lietuvos karins jr pajgos (du j specialistai vyksta kartu) turtu me nustatyti detales ir identifikuoti. (...) Tame rajone yra dar kelios desimtys laiv tad savo laivus turtume atpazinti pagal charakteringas detales aiskino specialistas. Pasak jo 60 80 metr gy lyje gulinci laiv identifikavimas turi istorin reiksm. Projektas finansuojamas is Lie tuvos simtmecio programos mes tai zirime kaip savotisk istorins atminties dalyk pridr projekto vadovas. Skuna Brabander tyrimus vykdys Estijos vandenyse. Per ekspedicij bus siekiama identifikuoti ne tik buvus Prezident Smeton jis nuskandintas 1945 metais kai jau plaukiojo su Sovie t Sjungos vliava bet ir mazesnius prekybinius tarpukario Lietuvos laivus Panevzys Kretinga ir Utena . Laiv neketinama kelti pavirsi. tiesa.com REKLAMA 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 5 6 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 TEMA www.facebook.com tiesa.news Pries grzdama n sekundei nesusimsciau kad man gali bti sunku susirasti darb. Rta buvusi emigrant Lietuva Jungtin Karalyst nam minusai ir pliusai Barbora Grigalinait NE VELTUI sakoma kad grzimas is emigracijos reikalauja daug daugiau drsos ir pasiryzimo nei isvykimas. Tiesa tsia straipsni cikl Sugrz tanti Lietuva kurio tikslas padti Di dziojoje Britanijoje gyvenantiems lietu viams susigaudyti painiame grzimo tvyn kelyje ir sklandziai is naujo si kurti Lietuvoje. Kone kiekvienas Jungtinje Ka ralystje (JK) gyvenantis lietuvis kaip svarbiausi kriterij grztant Lietuv vardyt darb. Retas kuris ryztsi vykti atgal nebdamas tikras jog ten laukia peln nesantis uzsimi mas padsiantis sitvirtinti tvynje finansiskai. Skms istorij tikrai yra taciau ar visi grzimai isties laimingi Atrodo uzsienyje baigus studijas gijus tarp tautins darbo patirties ir istobulinus kelias uzsienio kalbas Lietuvoje turt atsiverti visos durys. Tiesa pasido mjo kaip yra is ties. Lietuvos darbo birzos duomenimis darbo pasila cia virsija paklaus. Pokyciai Lietuvos darbo rinkoje susij tiek su darbo ieskanci zmoni ir darbuotoj emigracija tiek su darb davi poreikiu darbinti naujus darbuo tojus dl moni pltros ar darbuotoj kaitos mano Lietuvos darbo birzos komunikacijos vyriausioji specialist Milda Jankauskien. Si met balandzio mnes darbo pasilym registruota gerokai dau giau nei kreipsi bedarbi 30 100 laisv darbo viet ir 17 100 darbo ne turinci asmen. Tai yra 11 2 procent maziau nei prajusi met baland. Geguzs 1 dien Lietuvoje buvo re gistruota 141 200 bedarbi j baland sumazjo 7 400 arba 5 procentais o palyginti su 2016 met geguzs 1-ja 9 200. Nors Statistikos departamento bei Darbo birzos duomenys tikrai dziugina ypac ekonomistus realyb ne visada tokia sviesi. Pries tris mnesius Lietuv grzusi Darbo rinka pasirengusi priimti grztanciuosius emigrant Rta sako uzsien vykusi gyti magistro diplomo verslo valdymo srityje. Studijuodama jauna moteris taip pat dirbo o pabaigusi mokslus pasiliko Anglijoje dar keleriems metams gyti darbo patirties rinkodaros srityje. Gyvendama Anglijoje dirbau pui kios reputacijos tarptautinje kompa nijoje turjau tikrai neblogas pareigas ir gavau pador atlyginim. Taciau vis laik man trko Lietuvos draug seimos. Tai buvo pagrindin priezastis kodl nusprendziau grzti Tiesai sak Rta. Taciau kelias atgal tvyn nebuvo rozmis klotas. Pries grzdama n sekundei ne susimsciau kad man gali bti sunku susirasti darb. Akimis permeciau tokius populiariausius darbo skelbim puslapius kaip cv.lt CVbankas kitus ir apsidziaugiau kad juose buvo ne vienas man domus skelbimas. Aisku silomos algos gal ir ne tokios geros kaip buvau pripratusi taciau vertinau ir tai kad Lietuvoje nereiks mokti nuomos ir panasiai pasakojo jau pusmet Lietuvoje gyvenanti Rta. Prognozuojama kad 2020 metais Lietuvoje trks 10 000 informacini technologij specialist. tiesa.com TEMA konkuruojant dl darbuotoj Lietuvoje yra darbo uzmokestis. Bet es tik nedaugelis moni gali pasilyti dar buotojus tenkinant atlyginim pui kias darbo slygas galimyb derinti seim ir darb profesin tobuljim ir karjer. 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 7 Speciali program sugrzusiems tautieciams siuo metu nra taciau jie gali dalyvauti paramos verslui vykdant veikl didelio nedarbo teritorijose ar darbinant papildomai remiamus bedarbius priemonje. Pirm mnes nesulaukusi n vieno skambucio is potenciali darbdavi jauna moteris pradjo jaudintis. Pasak Rtos aktyvios darbo paies kos truko apie tris mnesius. Moteris issiunt daugiau nei 50 savo gyve nimo aprasym taciau negavo jokio pasilymo. Buvau beprarandanti vilt prisi pazsta Rta. Pasakysiu atvirai mane tuo metu palaik tik artimj ir draug parama kit atveju matyt bciau gr zusi atgal JK. Galiausiai darb ji gavo. Taciau tik per pazstam rekomendacijas. Ne veltui sakoma kad Lietuva giminaici krastas lidnai sypteli Rta. Kaip situacij komentavo Darbo birzos atstov M. Jankauskien j duomen registre is emigracijos grz ir darbo ieskantys asmenys nra isski riami todl es sunku tiksliai vertinti sio reiskinio mast. Stebimas reiskinys kad tarp sugr zusij yra gana populiarus sezoninis isvykimas dirbti uzsien ypac zems kio statybos ar turizmo sektoriuose sak specialist. Trkstant darbuotoj darbdaviai stengiasi vairiais bdais prisivilioti reikaling zmoni. Vyriausybje apta riamas ne tik emigravusi lietuvi su sigrzinimas taciau ir ekonomini imi grant is Baltarusijos Ukrainos ir kit sali kaimyni priviliojimo strategijos. Btent siekiant prisivilioti darbuo tojus is uzsienio 2017 met vasario mnes Vyriausyb patvirtino labiausiai trkstam salyje profesij sras. Tarp 27 darbdavi geidziamiausi specialy bi programuotojai rengini tech nins prieziros inzinieriai grafikos dizaineriai maisto produkt ir grim technologai net aviacijos technikai. Keiciantis darbo rinkai pastebi me kad sparciai ima trkti aukstos kvalifikacijos specialist aiskino kio ministras Mindaugas Sinkevicius. Pavyzdziui galime prognozuoti kad 2020 metais salyje reiks 10 000 informacini technologij specialist. Taciau Darbo birzos duomenimis per nai darbo ieskojo 254 mechanikos inzi nieriai bet uzregistruoti tik 164 darbo skelbimai. Grafikos dizainas siuo metu itin po puliari specialyb tarp jaunimo. Dau gelis j rinkosi studijuoti ir uzsienyje. Prajusiais metais Lietuvoje darbo ies kojo net 357 grafikos dizaineriai taciau Darbo birzoje buvo paskelbta tik 117 laisv darbo viet. Nepaisant to Lietuvos darbdaviai ir toliau teigia kad darbuotoj tikrai trksta o tinkamus zmones ypac sunku surasti net administravimo aptarnavi mo srityje. Atrodo kad daug lengviau rasti mons direktori nei padavj ar bar men patirtimi dalijosi pries kelet met is emigracijos grzs ir dabar savo mon turintis verslininkas Tomas. Galbt lietuviai tiesiog nemgsta dirbti paprast darb Administrators taip pat ieskojome net tris mnesius ir rado me tik pakeit pozicijos pavadinim direktoriaus asistento . Darbo birzos specialist M. Jan kauskien teigia jog pagrindin klitis Darbdaviai sako k kita Speciali program sugrzusiems tautieciams siuo metu nra taciau jie gali dalyvauti paramos verslui vykdant veikl didelio nedarbo teritorijose ar darbinant papildomai remiamus be darbius priemonje. Teritorini darbo birz specialistai grztantiems emigrantams siuo metu gali pasilyti darbinimo subsidijuo jant darbo gdzi gijimo rmimo profesinio mokymo ir pameistrysts priemones kurios padeda greiciau inte gruotis darbo rink. Informacijos bei pagalbos sugrz tantiesiems trkum pabrzia ir Lie tuvos prezident Dalia Grybauskait pasak kurios kad padtume zmonms grzti reikia koordinuot Vyriausybs veiksm ir savivaldos iniciatyv. Sugrztantiems emigrantams reikia vairiapuss pagalbos steigiant versl ieskant vaik darzeli ir mokykl gy venamosios vietos. Tam reikalingas ir aktyvesnis vietos valdzios sitraukimas regionuose. Kiekviena savivaldyb galt steigti speciali pasilym paket grztanciajam pavyzdziui nuo lengvat verslo pradziai iki bsto nuomos. Taip pat zmonms btina pateikti lengvai prieinam informacij apie galimybes kur sugrzus galima persikvalifikuoti sidarbinti ir sitvir tinti. Reikalinga ir parama jaunoms seimoms nes per pastaruosius dvejus metus didzioji dalis grztancij yra trisdesimtmeciai dmes atkreip prezident. Lietuv ateina daugyb uzsienio investuotoj ieskanci darbo jgos. Valstyb turi sudaryti slygas sugr zinti ir perkvalifikuoti isvykusius zmones kad verslui nereikt ieskoti darbo jgos is svetur pabrz Dalia Grybauskait. Sugrztantiesiems ypatingo dmesio neskiria Nekilnojamojo turto sigijimas zingsnis po zingsnio. Reikalavimai dirbantiesiems savarankiskai Yra bank kurie kaip js pajamas vertins js paskutini met verslo peln (iki mokesci). Kai kurie vertins vidutin dvej met pelno sum. Kiti gali atsizvelgti js verslo vidutin 3 met pelningum. Pazirkime kaip tai gali atrodyti. Tarkime per pastaruosius 3 metus js verslas parod tokius rodiklius 2015 metai 15000 2016 metai 28000 2017 metai 43000 Skirtingi bankai apskaiciuos sias pajam sumas. Tai gali bti Bankas A 28666 vidutinis uz trejus metus. Bankas B 35500 vidutinis uz dvejus metus. Bankas C 43000 skaicius uz paskutinius metus. Atitinkamai tokiomis pat propor cijomis skirsis ir bsto paskolos suma kuri js galite gauti siuose bankuose pavyzdziui Bankas A 129000 Bankas B 160000 Bankas C 193500 Jei js verslo pajamos per pasta ruosius metus smuko tai praktiskai visi bankai apskaiciuoti naudos paskutini met skaici o ne vidutin 2 3 met. Bet kokiu atveju js btinai paklaus kokias matote savo verslo perspekty vas ar yra koki tarim dl galimo pajam sumazjimo ateityje ir t. t. As esu girdjusi patarim uzregis truoti kompanij neva sitaip galima isvengti sunkum su kuriais susiduria self-employed pretendentai siekda mi gauti bsto paskol. Deja tai netiesa. Jeigu jums priklauso daugiau nei 20 proc. kom panijos akcij bankai nagrins js dokumentus tokiais pat kriterijais kaip ir self-employed dokumentus. Kaip js pajamas atsizvelgs atlyginim dividendus arba js kompanijos pelno dal. Netgi jei js esate tik kompanijos direktorius kuriam nepriklauso jos akcijos bankas paprasys js pateik ti kompanijos finansinius pajam mokesci ir atlyginim mokjimo dokumentus. Nekilnojamojo turto sigijimas Didziojoje Britanijoje tai stresas ir pinig bei laiko snaudos kurios ne visada veda prie trokstamo rezultato. Ms patirtis ir zinios padeda rusakalbs bendruomens nariams visuose nekilnojamojo turto sigijimo sandorio etapuose. Mes su jumis ne tik kalbame viena kalba bet ir kur kas geriau suprantame vieni kitus daugeliu kit aspekt. Mes naudojame siuolai kiskas komunikavimo priemones ir dirbame su klientais is vis Didziosios Britanijos viet. Js galite konsultuotis telefonu per Skype el. pastu atvykti ms biur Londone arba susitikti kitoje jums patogioje vietoje. Liubov Vaskevic Your Mortgage Advisor Ltd. direktor DAUGIAUSIA MIT bsto paskolos gavimo atzvilgiu tikriausiai yra susij su self-employed pajamomis. Daz nai socialiniuose tinkluose ir tarpusa vio pokalbiuose zmons negaili vieni kitiems patarim kaip gauti mortga ge jeigu dirbi savarankiskai. Daugu ma si patarim yra toli nuo tiesos ir dl j daug zmoni met metus delsia sigyti nuosav bst. Kokia gi is tikro yra bsto paskol gavimo situacija tiems kurie dirba savarankiskai Kaip yra su j gaunamomis pajamomis Pirmiausia as priminsiu kad dirbu su daugiau nei 60 banko staig kurios suteikia bsto paskolas tarp j ir tiems kas dirba kaip self-employed . Kie kvienas is si bank turi savus galimos bsto paskolos ir su tuo susijusi rizik skaiciavimo kriterijus bei metodus. Sie kriterijai nra pastovs jie gantinai daznai keiciasi. Todl as isdstysiu dabartin apytikr situacij ir galimybes dl aktualesns informa cijos jums geriau kreiptis asmeniskai. Kaip ilgai reikia dirbti kaip self-employed norint gauti bsto paskol Kai kurioms kreditavimo staigoms pakaks to jei js galsite nurodyti savo vieneri finansini met pajamas. Greiciausiai js dar paprasys buhalte rio pazymos dl js verslo finansinio stabilumo pajam ir islaid detaliosios struktros kompanijos banko sskai tos kontrakt. Tai ne taip sunku pada ryti js buhalteris su tuo susidoros. Kiti bankai gali isduoti bsto pa skol tik tiems klientams kurie isdirbo kaip self-employed maziausiai 2 me tus. Yra ir toki bank kurie suteikia paskol tik isdirbusiesiems daugiau nei 3 metus. Visgi svarbu suprasti jog net gi sioje vietoje bankai skirtingai skai ciuoja potencialaus kliento pajamas. O juk nuo to kaip bankas apskaiciuos js pajamas ir priklauso suma kuri jis gali paskolinti jums kaip klientui. Vyriausybje aptariama ne tik lietuvi susigrzinimas taciau ir ekonomini imigrant is Baltarusijos Ukrainos ir kit sali kaimyni priviliojimo strategijos. arba uzpildykite form tinklalapyje www.YourMortgageAdvisor.info ir mes pasistengsime jums padti. 01304268934 07852829016 Skambinkite telefonais 8 Namo nuoma Anglijoje. K Paprastai verta dertis bent dl 20 40 svar sterling per savait nuolaidos. Tai gali atrodyti nelabai didel suma uz namo nuom taciau kiekvienas papildomai issaugotas svaras pasilieka piniginje. 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 ANGLIJOS GY VENIMO YPATUMAI www.facebook.com tiesa.news Mantas Petruskevicius SUSIRASTI TINKAM issinuomo ti nam Anglijoje neretai tampa sun kiu uzdaviniu. Beveik visiems viename ar kitame gyvenimo etape tenka nuomotis bst taciau tinkamos vietos paieskos gali virsti loterija kurioje laimi ne visi. Nuomotis atskir kambar daug pa prasciau nei vis nam. Sutartys jeigu jos isvis pasirasomos tokiais atvejais dazniausiai bna nesunkiai nutraukia mos tereikia rasti kit nuominink laisv viet. Nuomojantis nam formalum padaugja. Taciau yra ir akivaizdzi pranasum mnesio moka dalijantis bst su seima ar draugais gali bti gerokai mazesn. Pasirinkus tinkam bst ir nekil nojamojo turto agent gyvenimas nuo motuose namuose gali dziuginti. Netgi tas keistas jausmas zinant kad savo pinigais padengiate kazkieno kito bsto paskolos mokas nebus toks slegiantis jeigu namus kasdien grsite su malonumu. Kita vertus paskubjus ir prasovus ateinantys sesi mnesiai arba metai gali kainuoti nemazai streso. K gi daryti ir k atkreipti dmes kad viesnag laikinuose namuose bt labiau svetinga nei siaubinga Neskubkite tyrindami vietov skirkite tam laiko. Nuomos privalumas yra tai kad pasibaigus sutarties termi nui galima issikraustyti (arba greiciau su minimaliomis islaidomis jeigu taip numato sutartis). Vis dlto rinkdamiesi rajon gatv ir kaimynyst kurioje stovi js svajoni bstas sitikinkite jog tai tikrai yra vieta kurioje norsite gyventi ir rytoj. Jei turite jau gteljusi vaik ne maziau svarbus yra mokykl ir darze li klausimas. Vertt pasidairyti ne tik po vien ar du artimiausius darzelius nes juose jau gali nebebti laisv viet. Dar geriau pries keliantis nauj viet nepagailti laiko ir patiems apsilankyti bei pasivaikscioti po kaimynyst ku rioje netrukus gyvensite. Skirkite laiko paieskai Nereikt apsiriboti vos keliomis nekilnojamojo turto agentromis to mis pro kuri spalvingomis nuotrau komis nuklijuotas vitrinas praeinate pakeliui darb. Didesns nuomos paslaugas teikiancios staigos gali pateikti ger pasilym taciau juos visada verta palyginti su kit. Be to pasitaiko ne vienas skelbimas silantis nuomotis tiesiogiai is namo savininko. Devyniais atvejais is desimties taip su taupysite mokesci agentrai sskaita nors atrasti vert dmesio pasilym tiesiogiai is privaci nuominink yra gerokai sudtingiau. Didziausi bsto nuomos portalai Rinkits is vis manom pasilym internete kuriuose galima palyginti skirtingus agentr bei privacius nuo mos pasilymus rightmove.co.uk zoopla.co.uk gumtree.com loot.co.uk ir kiti. kokios bkls dusas ir langai. Pries eidami apzir pasidarykite kontrolin sras ir pasiimkite j su sa vimi tam kad pro akis nepraslyst n viena svarbi smulkmena. Nuomojam nam apzira gali bti varginanti ir nuobodi taciau ji btina. Tad jeigu namas pasirod netinkamas negaiskite n minuts brangaus laiko ir mandagiai atsisveikinkite. O rad dmesio vert bst visk kruopsciai patikrinkite ar name veikia centrinis sildymas skalbykl indaplov ar virtuvje yra padorus veikiantis saldy tuvas su saldikliu. Taip pat apzirkite Atkreipkite dmes smulkmenas Jeigu nuomodamiesi bst naudo jats nekilnojamojo turto agentros paslaugomis dar pries apzirdami nam suzinokite visus mokescius ir rin kliavas kuri is js prasys agentas o jis is js to tikrai paprasys. Dazniausiai papildomus agentros mokescius sudaro registracijos tapa tybs dokument patikros kredito is torijos bei inventorizacijos mokesciai. Issiaiskinkite apie visus agentros mokescius K btina zinoti Nors vis j suma paprastai siekia apie 200 400 svar agentr dazniausiai siloma mazesn mnesio nuomos kaina lyginant su daugeliu privaci nuomotoj jau po mnesio kito atperka pradines islaidas. Vis dlto neverta prarasti budrumo ir mokti didziuli sum uz registraci j. Pavyzdziui kliento kredito reitingo patikra turt kainuoti apie 30 50 svar sterling. Bet kai kurie ne visai sziningi agentai uz si paprast proce dr praso iki 100 svar. Tokiu atveju vertt nieko nelaukus pasiieskoti kit nuomotoj. Beje kredito reitingo patikros labai baimintis nevertt jeigu turite kit paskol ar kit reguliariai mokam siskolinim agentroms svarbiausia jog visi jie bt mokami laiku. Taip tie siog bandoma apsisaugoti nuo nemoki klient. Jeigu nutiko taip kad kredito istori ja nra pati geriausia daugelis didzij agentr gali paprasyti uz klient ga lincio laiduoti asmens sutikimo arba depozito uz papildom mnes. tiesa.com ANGLIJOS GY VENIMO YPATUMAI 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 9 Pries eidami apzirti namo pasidarykite kontrolin sras ir pasiimkite j su savimi tam kad pro akis nepraslyst n viena svarbi smulkmena. nuomininko net jei daugelis galvoja priesingai. Nuomojamo bsto atstovai ar savininkai troksta kuo greiciau isnuo moti nekilnojamj turt o blogiau uz mazesn kain gali bti tik tuscias ir niekieno negyvenamas bstas. Dl to visuomet derkits ir btinai pasilyki te mazesn sum nei prasomas nuomos mokestis. Paprastai verta dertis bent dl 20 40 svar sterling per savait nuolaidos. Tai gali atrodyti nelabai di del suma uz namo nuom taciau kie kvienas papildomai issaugotas svaras pasilieka piniginje. Atlikite inventorizacij Pries persikraustydami nauj bst btinai atlikite inventorizacij. Tai gali atrodyti sunkus darbas taciau dauguma agentr pacios pasilo si paslaug savo klientams. Per inventorizacij atliekama detali namo apzira ir atra dus rimtesni gedim ar ryskesni su sidvjimo pozymi visi jie is anksto uzregistruojami. Be detalios apziros neretai galima atsisveikinti su dalimi pradinio depozi to issikraustant mat nuomininkui tam pa gerokai sunkiau rodyti jog suged daiktai bei prietaisai neveikia ne dl jo kalts. Inventorizacijos paslauga kainuos papildomas kelias desimtis svar ta ciau be jos rizikuosite prarasti gerokai daugiau. Jeigu nesklandum pastebsite per pirmsias kelias dienas po persikraus tymo apie visas kilusias problemas praneskite agentui ar savininkui ge riausia elektroniniu laisku. Tuomet tu rsite pranesimo kopij ir taip sumazin site galim nesutarim ateityje rizik. Nesvarbu ar tenka susidurti su agentu ar privaciu nuomotoju svarbu prisiminti jog paskutinis zodis yra Visada derkits MS TIKSLAS kurti mazus stebu klus kuriuos galime vadinti sypsena ku rie sildo gydo kiekvien ms klient pasakoja Sanus odontologijos klinikos krja ir direktor Regina Sungailien. Pasak R. Sungailiens Plungje Sa nus klinika veikia jau kelerius metus ir visada rpinamasi jos pltra nuolat tobu ljama o teikiant odontologijos paslau gas stengiamasi virsyti savo galimybes. Visada jus pasitiksime su sypsena ir islydsime besisypsant sako Sa nus vadov. Toje odontologijos klini koje dl auksciausio lygio aptarnavimo ir profesionali darbuotoj lankosi vis daugiau uzsienyje gyvenanci lietuvi. Odontologijos klinika Sanus kasdien kuria mazus stebuklus sypsenas specialistai naudoja vienos pazangiausi pasaulyje kompanijos Leica mikros kop dantis balina taikydami lazerin technologij. Kaip pazymjo R. Sungailien kli nikoje apsilank uzsienyje gyvenantys lietuviai dazniausiai renkasi terapinio dant gydymo burnos higienos prote zavimo ir implantacijos paslaugas nes kaip mano klinikos vadov cia suteikia mos paslaugos ir naudojamos priemons tiesiog yra kokybiskesns o kaina paly ginti su uzsieniu mazesn. Profesionali burnos higiena tai procedr kai specialists ne tik nusta tys ar jums reikia salinti mineralizuotas ir nemineralizuotas apnasas poliruoti dantis ir plomb pavirsius bet ir ismo kys asmens higienos. Be to pacientams gali bti atliekmos gydomj preparat plikacijos. Profesionaliai burnos higie nai gali prireikti vieno ar dviej vizit kiekvieno j trukm 30 60 minuci. Bloga burnos higienos bkl gali turti takos zmogaus sveikatai ir tapti rimt lig priezastimi. Gingivitas arba danten uzdegimas viena dazniausiai pasitaikanci danten lig kuri sukelia bakterijos patekusios periodonto kise n esanci tarp danties ir danten. Ten patekusios bakterijos turi puikias slygas Uzsienio lietuviai odontologijos paslaugas renkasi Lietuvoje Sanus klinikoje dirba jauni patyr specialistai darbui naudojama pazan giausia ranga. Kiekvienas pacientas klinikoje yra labai svarbus. Btent dl to su kiekvienu dirbama individualiai sudaromas gydymo planas kad bt uztikrinti ilgalaikiai gydymo rezultatai. Klinika daug dmesio skiria tobu ljimui. Sveikatos specialistai nuolatos tobulina zinias o pacioje klinikoje naudojami pazangiausi tyrim metodai garantuoja auksciausi paslaug lyg. Apsilank odontologijos klinikoje rasite ne tik patyrusius savo srities eks pertus bet ir kokybisk patikim ran g. Endodontiniam gydymui Sanus Siuolaikins technologijos ekspert rankose daugintis ir yra sunkiai pasalinamos per prast kasdien burnos higien. Dant protezavimas yra skirtas atkur ti trkstamus dantis ir j eiles prarastas skandzio ir kramtymo funkcijas. Dnt vainik defektai kurie dl svo apimties ir ypatybi negali bti plombuojami gali bti atkuriami klotais uzklotais ir vaini kliais. Dzniausiai naudojamos vaini kli konstrukcijos metalo keramikos ir bemetals keramikos vinikliai. Implantacija tai prarasto danties atkrimo metodas kai zandikaul srie giamas saknies formos implantas ir prie jo tvirtinamas dnties protezas. Dant implntai padeda susigrzinti prarstus dantis tai vienas is pazangiausi gy dymo metod kuris suteikia glimyb jaustis kaip su savais dantimis. Dant implantas gali pakeisti trkstmus dantis stbdo zndikaulio kulo nykim prradus dantis nestimuliuojmas zandikaulis ima truktis todl veidas atrodo senesnis. Be to implantas padeda issaugoti sveikus dantis. Taciau Sanus klinikos vadov R. Sungailien pabrz kad vis labiau po puliarja ir tokios paslaugos kaip burnos chirurgija ar periodontologija. Burnos chirurgija yra labai plti sritis. Kartais chirurgams tenka atlikti ir tokias plstines rekonstrukcines pro cedras kaip lpos liezuvio pasaitlio prieangio plastika kaulo minkstj audini rekonstrukcija. Burnos chirurgija neatsiejama kompleksinio gydymo dalis implantuojant ir protezuojant dantis tai kant ortodontin gydym aiskino R. Sungailien. Periodontitas tai udini komplek sas supantis dant. Jis susideda is dante n zandikaulio kaulo ir danties raiscio. Periodontitas gali bti besimptomis bet daznai pacientai skundziasi kraujuojan ciomis dantenomis blogu burnos kvapu paslankiais judanciais isilgjusiais dantimis ar j jautrumu. Danten krauja vimas yra vienas is pagrindini danten ir periodonto uzdegimo pozymi. Kad patologija bt vertinta objektyviai turi bti ismtuotos periodonto kisens pskaiciuoti periodontiniai indeksai atliktas radiologinis tyrimas skirti papil domi tyrimai. Bene svarbiausia tai kad visas platus profesionali paslaug spektras teikiamas vienoje vietoje. Sanus odontologijos klinikoje pacientams atlie kama kgin kompiuterin tomografija panoramins ir dentalins nuotraukos o patyr specialistai cia pat vertina situaci j ir skiria efektyv gydym tad bgioti is klinikos klinik pas kelis gydytojus tikrai nereiks. Sanus klinika tai nauj gydymo technologij ir rpestingo pozirio klient derinys. Odontologijos klinik Sanus rasite J. Tumo - Vaizganto g. 34 Plung Te l . 3 7 0 6 1 1 1 5 5 5 1 3 7 0 4 4 8 5 0 0 0 0 El. pastas info sanusklinika.lt Internetinis puslapis www.sanusklinika.lt 10 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 KNUI IR SIELAI www.facebook.com tiesa.news GLI ETIKETAS Naudinga zinoti Pravers ismanyti ir apie kai kuri kit populiariausi gli bei zydinci augal reiksmes. Akacijos (geltonosios ir baltosios) platoniskos meils simbolis. Jurginai dkingumas. Aguonos ir snieguols paguoda. Narcizai egoizmas. Pinavijos gda. Alyvos uzgimstanti meil. Tulps prisipazinimas mylint. Svertis savas dienos metas NUMESTI SVORIO ypac daug yra milzinisk pastang reikalaujantis darbas. Todl visiskai normalu kad su antsvoriu kovojantys zmons nordami zinoti kaip jiems sekasi daznai sveriasi. Deja daugumai j kaip prisipazsta kiekvienas lipimas ant svarstykli kelia siaub. O kas jeigu nepavyko Kas jeigu kankinasi be reikalo nes svoris vis tiek nekrenta Taciau bijoti nra ko ramina ame rikieciai dietologai. J duomenimis 75 procentai zmoni skmingai atsikraciu si antsvorio ir jo nebepriaugusi nuolat stebi savo svor. 2012-aisiais speciali zuotame leidinyje Journal of Nutrition and Dietetics net buvo isspausdinti tyrimo rezultatai rodantys kad tie svorio numet zmons kurie sveriasi regulia riai maziau rizikuoja susigrzinti kilo gramus. Taigi sverkits drsiai Taciau ismaniai. Pasirodo yra tinkamas paros metas svertis. Tad jeigu ismoksite svertis tai syklingai ir lieknjimo proceso rezul tatus pastebsite greiciau ir jie bus daug tikslesni. Mitybos specialistai rekomenduoja nusistatyti tam tikr paros met valand kada sversits ir jos grieztai laikytis. Ka dangi ms svoris per vis dien kinta labai sunku suzinoti tikrj kilogram skaici jeigu ant svarstykli lipame kas kart kai tik sauna galv. O jeigu nezi nome kiek tiksliai sveriame sudtingiau priimti sprendimus susijusius su sveika ta dieta fiziniais krviais ir panasiai. Aisku tokiu atveju kyla kitas klausi mas para turi 24 valandas kuri is j tin kamiausia svertis Ekspert aiskinimu tikslingiausia t daryti rytais. Po to kai isvadavote slapimo psl nuo naktins nastos bet dar pries tai kai pavalgte pusrycius ar padarte mankst pabgio jote nujote sporto klub. Tokiu atveju svarstykls ne tik rodys mazesn skaici kas jau savaime yra saunu ir kvepia naujiems zygdarbiams bet tas skaicius bus artimiausias tikrajam js kno svoriui mat neapims papildomo balasto tokio kaip vanduo maistas ir kitkas. Taip pat pasirpinkite kad js svarstykls stovt ant lygaus kieto pa virsiaus (jokio kilimo ) o patys stovtu mte ramiai svor paskirst lygiai abiem kojoms. vardo diena ar Rugsjo 1-j duoti puokst pirmokliui. Tai ilgesio ir istikimybs gls apie tai byloja ir pats j pavadinimas. Vokietijoje neuzmirstuols buvo lai komos stebuklingu augalu pagal kur jauni zmons suzinodavo sau skirto bsimo vyro ar zmonos vard. Tam reikdavo atsitiktinai salikelje rasti neuzmirstuols zied ir nepratarus n zodzio eiti toliau tol kol sutiksi vyr ar moter (zirint kas mergina ar vaikinas bandydavo neuzmirstuols burtus). Sutiktojo reikdavo paklausti vardo toks pat es turjo bti ir bsi mo sutuoktinio. O jeigu kas nors dovanodavo neuz mirstuoli vadinasi nenordavo kad j pamirst. Neatsitiktinai raudoni kraujo spalvos gvazdikai Didziosios pran cz revoliucijos metais buvo rojalist emblema. Jaunos pranczs kar is einantiems savo mylimiesiems taip pat dovanodavo gvazdik puoksteles nes buvo tikima jog sios gls suteikdavo kariams narsos ir lemdavo skm m sio lauke. Sovietmeciu gi raudoni gvazdikai buvo tap kone pagrindine gle visoms progoms mat kitoki nelabai bdavo o ir kaina nesikandziodavo. Taciau dovanoti gvazdikus tinka toli grazu ne visada. Mat nors ryskiai raudoni gvazdikai byloja apie ugning meil juos geriau teikti vyrams ne moterims. Si zied simbolika vis dar susijusi su vyriskumu. Balt gvazdik isvis nedert teikti niekam jie lidesio simbolis gelton irgi jokiu bdu nedovanokite nes reis kia neapykant paniek. Margi gvazdikai abejingumo zenklas. Senovs germanai si gl buvo paskyr Ostarai sauls ir pavasario Neuzmirstuols deivei. Dar pakalnuts vadinamos Svenciausiosios Mergels asaromis. Vokietijoje merginos ir jaunuoliai pakalnutmis puosdavosi per Velykas j ziedeliai simbolizuodavo meil dziaugsm atgimim. Slaviskuose krastuose pakalnuts laikytos su grzusios laims simboliu. Jas tinka dovanoti mylimiesiems pavyzdziui susipykus kaip susitaikymo zenkl. Jie maloningumo zenklas. Jazmi n puokst tinka dovanoti tolimoms giminaitms moterims su kuriomis jus sieja isskirtinai dalykiniai arba biciuliski santykiai. Arba draug zmonoms. Lietuvoje jau seniai tapusios laido tuvi gedulo Vlini glmis Japo nijoje jos yra pacios sauls simbolis. Chrizantema puikuojasi ant naciona lins vliavos monet. Auksciausias valstybinis apdovanojimas vadinamas Chrizantemos ordinu. Kasmet Japo nijoje ruden svenciama chrizantem zydjimo svent per j japonai vienas kit vaisina sake su si gli ziedla piais taip linkdami skms ir ilgo gyvenimo. Senovje gi chrizantemas vynio davo medvilnin audin o paskui juo trindavo kn manyta kad tokia procedra uztikrina sveikat ir ilgaamziskum. Kitur chrizantemos negrztamai isjusios meils simbolis. Jas tinka dovanoti buvusiems sutuoktiniams ar mylimiesiems zmonms kurie kadai se jums buvo brangs. Drovumo simbolis mimozos gli parduotuvse ir prekybos centruose pasirodo pries Kovo 8-j Moters dien nors jas tinka dovanoti tik labai jaunutms merginoms. Taip pat mimozos gali padti kai nezinote kaip pasakyti kitam asmeniui apie savo jausmus. Jazminai GLS MOTERIMS tradiciskai do vanojamos kaip meils zenklas. Vyrams kartais irgi. Gli nesame ir gimta dienio vardadienio kit svenci pro ga. Bet prisipazinkime darome t vei kiau is procio todl kad taip priim ta o ne dl to jog gls dovanojamos ne siaip sau. Jau ziloje senovje kiekvienas augalas turjo savo simbolin kartais net magisk reiksm. Taigi kiekviena kitam zmogui teikta gl reisk savit palinkjim. Senovs Graikijoje ir Romoje ji lai kyta meils pavasario grozio zenklu. Itin reiksminga laikyta rozs spalva. Neissiskleids baltos rozs pum puras reiskia sird dar nepazinusi meils. Issiskleidusi balta roz simbo lizuoja tyljim. Kartu suristos baltos ir raudonos rozs aistr. Geltona neistikimyb. Tad jeigu js isrink tasis ar isrinktoji dovanoja baltas rozes arba visiskai nieko nenutuokia apie gli etiket (greiciausiai) arba yra jums abejingas. Jei gaunate rau don rozi vadinasi jus myli. Na o sulaukus gelton rozi puoksts der t bti budresniems gali bti jog jas dovanojancio zmogaus gyvenime yra kazkas kitas. Sios gls simbolizuoja lides. Siomis chrizantem giminaitmis geriau lydti paskutin kelion mi rusiuosius o ne k nors sveikinti su Chrizantemos Leiskite saldytuvui naktimis ramiai miegoti NAKTINIAI UZKANDZIAUTOJAI zino kaip sunku sio prakeiksmo atsikra tyti. Bet galbt sis patarimas kam nors taps isganingas. Amerikieciai mokslininkai is Har vardo ir Oregono universitet tyrimais nustat jog cirkadiniai ritmai regu liars protins ir fizins elgsenos poky ciai vykstantys per vis par vercia mus vlai vakare kimsti sald sr ir krakmoling maist. Tiktina dl to jog tokia dieta padjo ms tolimiems protviams isgyventi laikais kai maisto buvo labai maza. Dabar gi tokie nakti niai uzkandziavimai tik negailestingai darko Homo sapiens figr ir gadina sveikat. Mokslinink siloma iseitis kad nekankintume skrandzio nakt btina valgyti pusrycius. J teigimu sociai pus ryciaujantys zmons reciau turi antsvo rio ir maziau persivalgo per dien. O dar ekspert teigimu dien btina vartoti pakankamai baltym ir lstelie nos. Vakarien privalo bti subalansuota ir nepernelyg ankstyva. Taip pat specialistai spja vakarais neleisti viso laiko bedus nos televizo riaus kompiuterio ar ismaniojo telefono ekran. Toks elgesys anot j tiesiogiai susijs su persivalgymu. Kitas geras sumanymas sako jie rasyti maisto dienorast. Tai yra uzsi rasinti suvalgomus produktus ir savo pojcius. Jeigu pastebsite kad uzkan dziauti jus vercia stresas arba nuobodu lys ateityje prasite ieskoti kito kovos su jais bdo nei maistas. Gvazdikai Rozs Mimozos Astrai Pakalnuts tiesa.com KNUI IR SIELAI 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 11 6 idjos vasariniam manikirui VASAR YPAC norisi puostis rys kiai sirdis praso ak traukianci apda r efekting bateli ir dar spdinges ni papuosal. Siuo met laiku bna me kaip niekada drsios grozio ekspe rimentams taigi mums nieko nereiskia pakeisti nuobod juod blakstien tus zaliu ar kelias plauk sruogas nusidazy ti rozine spalva. K ir kalbti apie na gus jie pirmieji paprastai jau anksty v pavasar ima sviesti visomis vaivo ryksts spalvomis. Taciau vasarinis manikiras neb tinai turi bti itin ryskus. Jo meistrai pataria atkreipti dmes sias gal ir nekardinaliai naujas bet tikrai vertas dmesio alternatyvas. Natralumas vis dar lieka pacia populiariausia nag dizaino kryptimi. Pabrzti tai k geriausio mums dovanojo gamta ir yra tikrasis grozio puoseljimas. Marmuro efektas Toks manikiras spdingai atro do tiek ant trump tiek ant labai ilg nag. Be to galimi patys vairiausi ras tai ir spalv deriniai svarbu kad sios kontrastuot. Marmurinis manikiras kiekvien syk atrodo vis kitaip naujoviskai nes naudojant toki technik nemanoma vis nag nulakuoti identiskai. Vasarai rinkits sviesi spalv la kus o jeigu patiks rudeniop galsite isbandyti ir tamsesnius variantus. Tok manikir dar vadina vande niniu nes be sio ingrediento tariam marmuro gij niekaip nepadarysite. Reiks ir maistins plvels. Rastams geriausiai tinka rudi pilki zydri ir tam siai zali atspalviai. Pasak manikiro meistr negalima neatsizvelgti tai kad dabar socialiniai tinklai mirgte mirga natralius akme nis imituojancio nag dizaino nuotrau komis. Vadinasi si mados tendencija tik stiprja. atspalvi pasila gana skurdi taip toli grazu nra galima rinktis nuo blys kaus plieno iki rozinio aukso. Taip metalinis manikiras madin gas jau ne pirm sezon. Bet argi tai svarbu jeigu su juo bet kokio ilgio nagai atrodo tiesiog fantastiskai Itin spding efekt anot specialist su teikia sidabrinis auksinis mlynas ir juodas lakas. manikiro gyvenimas gali pailgti maziausiai savaite.Pereinam spalv manikiras atliekamas kempinle. Pabrzti tai k geriausio mums do vanojo gamta ir yra tikrasis grozio puoseljimas. Todl manikire ir pedikire niekada is mados neiseina kno smlio spalvos ir blyskiai rozi nis lakas. Is gamtos minimalizm mgstancios moterys. Ne trkumas ir tai kad si technika gana lengva skaidrus pagrindas vienas ryskus taskas ar brksnys ir viskas manikiras baigtas Niekaip negalite apsisprsti dl lako spalvos Tai imkite iskart kelias. Juolab kad kaip atskleidzia specia listai sumaisius pagrindin spalv su natralaus (js nag) atspalvio laku Nors gyvn kaili rastais mar gintus drabuzius mados pasaulyje zvelgiama itin atsargiai labai jau lengva perzengti gero skonio rib manikirui tai atrodo negalioja. Pacios prestiziskiausios firmos jau ne pirm sezon propaguoja leopardo d mes ir zebro ar tigro dryzius ant nag. Kodl gi neisbandzius Juo labiau kad nustebsite koks universalus gali bti toks manikiras (ir pedikiras) tiks prie bet kokio stiliaus drabuzi Ypac kai j madoje kaip tik karaliauja safa rio tema. Nupiesti zvries kail aisku nra paprasta taciau galima patikti nagus specialistui arba tiesiog pasinaudoti gatavu trafaretu. Siai nag dizaino krypciai bdingas perregimo lako pagrindas tepamas ant viso nago o paskui puosiamas vairiais grafiniais spalvoto ar blizgaus lako elementais. Manikiro specialistai tok stili tarp kitko irgi skaiciuojant ne vien sezon vadina negative spa ce ir sako jog j mieliausiai renkasi Pereinam spalv zaismas Taip puikiausiai galima suderinti rau don ir gelton zali ir zydr rozin ir violetin spalvas. Kuriant subtil dizain procesas aisku uztrunka nors pati technika gana paprasta. Natralumas vis dar lieka pacia populiariausia nag dizaino kryptimi. Natrals nagai O pastaruoju metu sis stilius anot ekspert isgyvena eilin pakilim. Taip nulakuoti nagai tiks ir prie dalykinio ir prie maudymosi kostiumlio ir prie vasarins suknels. Auksinis prieskonis groziui Metalo spindesys Negatyvas Meil tokiam lakui jau kuris laikas deklaruoja pacios garsiausios kosmeti kos kompanijos ir mados namai. Nors sivaizduojama kad sios rsies lako SAFRANAS pats brangiausias pasaulyje prieskonis taciau ir pasizymintis neeilinmis savybmis. Jis stimuliuoja apykaitos pro cesus lstelse sergsti od apsaugo j nuo uzdegim suteikia aksominio svelnumo ir lygumo jaunina. Taigi nenuostabu kad safranas placiai naudojamas tiek medicinoje tiek parfumerijoje. Galima jo privalumais pasinaudoti ir nam slygomis. Safran vanduo Paruost j galima laikyti saldytuve 3 4 savaites o padaryti t labai lengva is vieno saukstelio purk iseina 250 ml safran vandens. 1. Ant labai silpnos ugnies kaitinkite keptuv ir nuolat mai sydami skrudinkite purkas 2 3 minutes kol safranas gis sodr raudon atspalv. 2. Iskart po to sukrskite safran medin trintuv ir sutrinkite pudr. 3. Pudr labai atsargiai kad nenubyrt n viena brangi dul kel suberkite svar sot arba stiklain. Uzpilkite 250 ml silto vandens. Tada sandariai uzdenkite ir kaip reikiant paplakite saf ranas turi istirpti vandenyje. 4. Leiskite skysciui atvsti ir tik tada dkite saldytuv. Safran vandeniu valykite nupraust veid rytais ir vakarais nenuplaukite. Mitybos specialist An maistas gali susargdinti 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 www.facebook.com tiesa.news 12 LIETUVIAI PASAULYJE Viena didziausi klaid nezirti kas parasyta produkto etiketje bet j kepti ant lauzo ar grilyje. Deimant Rapalyt Deimant Rapalyt tikina kad vasar svarbu ne tik vartoti daug skysci bet ir tinkamai maitintis. Sigut Limontait JUNGTIN KARALYST uzpldus karsciams daugelis skuba gamt kur ruosia maist ant lauzo ar grilyje. Lai k taupantys zmons irgi itin daznai ies ko pusgamini kuriuos tereikia iskep ti taciau taip tik daro meskos paslaug sau ir kitiems. Juolab kad pasak mity bos mokslo specialists Deimants RA PALYTS kai kurie maisto produk tai isvis neskirti kepti ir gali susargdin ti valgytojus. Prajusi savait orui salyje kai tus iki 34 laipsni daugelis pristigo apetito padaugjo nemigos atvej bei vairi sveikatos sutrikim. Kad netap tumte vienu is pacient skubanci pas gydytoj dl karscio sukelt bd ho meopat patar tinkamai maitintis. Mat Bolivini baland salotos. net toks prastas reiskinys kaip koj tinimas pasak Deimants sveikatin gumo klinikos krjos yra tiesiogiai susijs su tuo k valgome. O karstomis dienomis ypac svarbu rpintis sveika mityba ir zinoti koki element trksta ms organizmui. Nors lietuviai pasak pasnekovs gerai ismano maisto gaminimo karst dien taisykles dazn susirpinti ver cia atzal nenoras valgyti. Anot specialists reikia dti visas pastangas kad vaikai pavalgyt. Ji taip pat atkreip dmes kad t vai silantys atzaloms ant lauzo kept desreli retai zino jog dalies j sud tyje esama konservant kurie kepant isskiria vz sukelianci medziag. Mitybos specialists teigimu vasar btina vartoti daugiau vandens turinci vaisi bei darzovi ir papildyti savo valgiarast organizmui svarbi minera l turinciais produktais. Tiesos skaitytojams mitybos mokslo specialist atskleid kaip k ir kada valgyti. Taip pat pasidalijo patari mais kaip nesusirgti nuo maisto vasar ir kokias alternatyvas rinktis kai saul spigina taip stipriai kad nieko nesinori dti burn. Siltuoju met laiku itin mgstamas keptas ant lauzo ar grilyje maistas. Koki produkt nepatartumte kepti Viena didziausi klaid nezi rti kas parasyta produkto etiketje bet j kepti ant lauzo ar grilyje. Taigi reikt vengti kepti msos produktus pazenklintus maisto priedu E250. Si medziaga natrio nitritas kepant ji sudaro kancerogenini jungini. Daznas mgsta pirkti jau paruost marinuot ms. Kokios rinktis nepatartumte ir kokias alternatyvas silytumte Renkantis ms btina atkreipti dmes ar sudtyje nra maistinio prie do E250. Dazniausiai rasite parasyta tin kama kepti skirtos kepti grilyje ir panasiai. Geriausia alternatyva bt pirkti neparuost ms ir marinuoti j patiems. Kaip t daryti patartumte Silyciau paprast marinat aly vuogi aliejus trintas cesnakas Hima laj druska pipirai dziovintos zolels raudonliai bazilikai petrazols krapai kalendros. Kiti produktai tinkami kepti vai rios darzovs baklazanai paprikos nt lauzo keptas i tiesa.com LIETUVIAI PASAULYJE 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 13 RECEPTAI SILTAJAM MET LAIKUI Bolivini baland salotos su grilyje keptomis darzovmis Isvirkite bolivines balandas (virimo laikas apie 30 minuci) iskepkite cukinijas baklazanus paprikas (kepti reikia paslakscius alyvuogi aliejumi ir pabarscius prieskoni) tada visk sumaisykite berkite saujel pjaustyt zali spinat apslakstykite citrin sultimis ir trupuciu alyvuogi ar kanapi aliejaus. Avinzirni salotos su grilyje keptais burokliais Apie 8 valandas mirkytus avinzirnius isvirkite. Kai atvs sumaisykite su keptais burokliais spinatais petrazolmis apslakstykite alyvuogi aliejumi ir citrin sultimis. Galite dti kubeliais pjaustyto fetos srio. Paskaninkite pipirais ir druska. Skanus ir maistingas kokteilis Reiks vieno banano puss avokado puodelio saldyt ar sviezi braski arba mlyni vienos stiklins vandens puss saukstelio kokos aliejaus. Visus produktus isplakite kokteilinje. Sie kokteiliai puiki alternatyva saldiems pieno ir jogurto grimams kuriuos mgsta vaikai. Vaisi kokteilis su avokadu. Koki produkt vasar nepatartumte valgyti kartu Vasar valgome daugiau vaisi ir darzovi taciau reikt nemaisyti kra kmoling ir rgsci vaisi pavyzdziui banan ir citrin. Su krakmolingais vaisiais reikia valgyti saldzius vaisius. Per itin didelius karscius daznam dingsta apetitas. Ar vis tiek btina valgyti Svarbiausia gauti pakankamai skysci tad patarciau valgyti vande ning darzovi ir vaisi toki kaip arbzai melionai agurkai ar salierai. Siuose vaisiuose bei darzovse gausu elektrolit daug j mes prarandame gausiai prakaituodami todl labai svarbu juos papildyti tinkama mityba. Kaip karstomis vasaros dienomis maitinti vaikus jeigu jie atsisako prasto maisto Tam puikiai tikt sviezi darzo vi sultys ar darzovi vaisi ir uog kokteiliai. Sultyse ir kokteiliuose gausu vitamin mineral ir skaidul kurios suteiks sotumo jausm ir papildys mityb reikalingomis maistinmis medziagomis. Kokios maistins medziagos btinos zmogaus organizmui kai spigina saul o nakt dl karscio nemanoma uzmigti Labai svarbu savo mityb pa pildyti maisto produktais kuriuose gausu magnio. Tokiais kaip spinatai migdolai bananai juodasis sokoladas avokadai datuls ir molig sklos. Prakaituodami mes prarandame s labai svarb mineral magnio trkumas pa sireiskia mslungiu akies tiku nemiga ar padidjusiu nervingumu. Daznam vasar tinsta kojos. Ar tai gali bti susij su vartojamu maistu Zinoma gali. Nes kaip kalbjo me vasar valgome daugiau ant lauzo kept msos gamini o juose gausu druskos. Padidjs druskos vartojimas ir gali sukelti koj tinim. Kaip manote lietuviai gerai ismano maisto ruosimo ant angli ypatumus Manau daugelis zino ir t daro teisingai o kas abejoja savo ziniomis galt pasigilinti kaip zinome interne te apstu informacijos. burokliai morkos saldziosios bulvs smidrai kukurz burbuols grybai ar vairs sriai. Neretai grilyje kepamos ir desrels taciau jas taip pat ne visas galima taip gaminti. Kaip atskirti tinkamas kepti Svarbiausia skaityti sudedamsias gaminio dalis. Kuo pavojingi zmogui gali bti iskepti tam netinkami pusgaminiai Netinkami msos gaminiai kepti aukstesnje nei 110 laipsni temperat roje sudaro kancerogeninius junginius todl gali kenkti sveikatai paankstinti tam tikr lig issivystym. Lietuviai gyvenantys Jungtinje Karalystje gali nutraukti santuok ir negrz Lietuv. Pasirasius atstovavi mo sutart visus reikalingus teisinius veiksmus atlieka asmeniui atstovaujantis advokatas Lietuvoje. Dazniausiai vykti Lietuv apskritai nereikia santuoka nu traukiama nuotoliniu bdu. Paprasciausia ir tikrai pigiausia san tuok nutraukti bendru sutuoktini susi tarimu. Jei abu sutuoktiniai nusprendzia kad santuokos nutraukimas jiems abiem priimtinas sutaria kaip pasidalys turt kaip po santuokos nutraukimo rpinsis vaikais geriausias sprendimas issiskirti draugiskai. Skiriantis siuo bdu nereikia rinkti joki rodym kaltinti vienas kito. Visas procesas uztrunka gana trumpai palyginti su kitokiais skyryb bdais. Advokatai paruosia kelet dokument surenka reikalingas pazymas Lietuvoje js pasirasote prasym teismui bei san tuokos nutraukimo padarini sutart ir laukiate teismo sprendimo. Visas proce sas uztrunka vidutiniskai tris ar keturis mnesius. Trukm daugiausia priklauso nuo teism darbo apkrov Lietuvoje. Skyrybos dl sutuoktinio kalts sudtingesnis ir daugiau pinig bei nerv kainuojantis skyryb bdas. To kios skyrybos uztrunka gana ilgai o ir trukm prognozuoti sudtinga. Skyrybos dl sutuoktinio kalts nagrinjamos vadinamja ginco teisena. Siuo atveju teismui teikiamas ne prasymas isskirti o skyryb ieskinys. Skyryb ieskinys formuluojamas taip kad atitikt ben druosius ir specialiuosius reikalavimus. Skyryb byloje yra vertinami vairs rodymai pazymos apie sutuoktini uzdarb turimas turtas informacija apie sutuoktini kreditorius. Kitaip nei skiriantis draugiskai siuo atveju reiks nurodyti ir santuokos nutraukimo mo tyvus. Kartais teismas gali nusprsti kad sutuoktini dalyvavimas teismo posdyje yra btinas todl skiriantis ieskinio keliu gali tekti vykti Lietuv ir dalyvauti posdyje. Jei rodinsite su tuoktinio kalt o sutuoktinis tai gincys Lietuv vykti tikriausiai teks. Sutuoktinis pripazstamas kaltu dl seimos isirimo tokiu atveju jei rodoma kad btent jis pazeid savo sutuoktinio pareigas ir btent dl jo kalts gyventi santuokoje tapo nebemanoma. Toks su tuoktinio pareig pazeidimas dazniausiai Skyrybos pazeidzia ir teiss bei morals normas. Taciau reikia zinoti kad s pazeidim proceso metu teks rodyti pateikiant sva rius rodymus. Daznai atsitinka taip kad abu sutuoktiniai rodinja vienas kito kalt. Tuomet gali bti priimtas spren dimas kad dl santuokos isirimo kalti abu. Kas atsitinka kai teismas priima sprendim kad santuoka isiro dl vieno sutuoktinio kalts Kitas sutuoktinis turi teis reikalauti atlyginti neturtin kitaip tariant moralin zal kaip ir turtin ku ri patyr bylindamasis. Svarbu tai kad tiek turtins tiek neturtins zalos dyd taip pat teks pagrsti rodymais. Retai pasitaikantis skyryb bdas vieno sutuoktinio prasymu. Siuo bdu skiriantis taikoma ypatingoji teisena. Tai atvejai kai sutuoktiniai negyvena kartu jau metus ir yra teisin separa cij nors tai pasitaiko itin retai. Skirtis vieno sutuoktinio prasymu galima jei vienas is sutuoktini yra kalinimo staigoje arba jis pripazstamas nezinia kur esantis. Jeigu js sutuoktinis susir go nepagydoma sunkia psichine liga ir yra pripazintas neveiksniu tuomet taip pat galsite issiskirti vieno sutuoktinio prasymu. Esminis tokio skyryb bdo aspektas yra tai kad tas sutuoktinis ku ris praso skyryb niekuo nekaltina kito sutuoktinio o tiesiog neturi galimybs su juo issiskirti draugiskai abiej prasy mu. Taip pat svarbu suprasti kad jeigu js tiesiog siaip daugiau nei metus gyve nate atskirai ir nra auksciau isvardyt aplinkybi vieno sutuoktinio prasymu issiskirti negalsite. Reiks rinktis arba draugisk bd arba kreiptis teism su ieskiniu. Kad ir kok bd skirtis pasirinktu mte galite pradti proces neisvykdami is Jungtins Karalysts. Atstovaujami profesionali advokat bsite tikri kad proceso eiga bus kiek manoma sklandi. Dl issamesns informacijos prasome kreiptis profesionali IB Service komand. IB Service Ltd 44 020 8536 0065 079 4135 8555 El. p. info ibservice.co.uk Darbo valandos I V 9 00 17 30 VI 10 00 14 00 14 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 PRAMOGOS www.facebook.com tiesa.news Hariui Poteriui sukanka 20 met SIO MAGISKO knyg veikjo gerb jai ir skaitytojai visame pasaulyje pir madien svent pasaulinio leidybos fe nomeno uzgimimo dien. Pries dvide simtmet rasytoja ir vienisa motina J. K. Rowling po virtins leidj neigia m atsakym pagaliau sulauk skms. 1997-j birzelio 26 dien autors knyga apie berniuk mag Haris Pote ris ir Isminties akmuo pasaul supazin dino burtininku Hariu Poteriu ir kitais nepamirstamais magiskais veikjais tapusiais neatskiriama milijon vaik ir suaugusij gyvenimo dalimi visame pasaulyje. Si knyga tapo pirmja is septyni roman kuri visame pasaulyje buvo parduota 450 mln. egzempliori o ilgainiui pastatyti 8 nepaprasto popu liarumo sulauk filmai. Ir dabar visame pasaulyje islieka populiarios ne tik Hario Poterio knygos ir filmai Jungtinse Amerikos Valstijo se ir Japonijoje veikia teminiai pramo g parkai Londone nuolatin paroda Warner Bros Studios studijoje. Visa tai taip pat padjo J. K. Rowling tapti milijardiere. Jokia kita vaikams skirta knyga nra pasiekusi tokios komercins skms ir turjusi tok kultrin poveik ji istis berniuk ir mergaici kart pavert entuziastingais skaitytojais. Kai pradedi skaityti patenki magisk pasaul. Pasaul kuriame galtum bti ypatingas pasaul su su maniais dalykais su idja kad visa tai tiesiog galt egzistuoti naujien agentrai AFP sak Daramo universi teto edukacijos profesorius Martinas Richardsonas. Veikjai tampa seimos nariais. Visa tai ima skverbtis tautos DNR kalbjo mokslininkas. Manau kad zmons Har Poter skaitys ir po dvi desimties trisdesimties keturiasdesim ties sesiasdesimties met net jei vien dl siuzeto. Si saga pasaulins literatros DNR prasiskverb ir toli uz Britanijos bei anglakalbs knyg rinkos rib. Septynios Hario Poterio knygos yra isverstos 79 kalbas ir isleistos 200 valstybi. Per 20-sias metines s pirmadien bibliotekose knygynuose ir Didziosios Britanijos ambasadose visame pasauly je pradedant Australija ir baigiant Ka nada bei vakarine JAV pakrante vyko maskaradai ir J. K. Rowling knyg skaitymai. Princas Harry yra penktasis eilje Didziosios Britanijos sost. Princas Harry norjo palikti karaliskj seim NAUJAME ITIN atvirame interviu su karaliskosios seimos atstovu princu Harry paaiskjo kad jaunasis aristokra tas vienu metu rimtai svarst apie pasi traukim is karaliskosios seimos. Bet paskui nusprend likti ir susigalvoti sau vaidmen . 32-ej brit princas prajusi savai t jau sukl vien audr pareisks jog jo manymu n vienas karaliskosios seimos narys nenori tapti monarchu. O naujausiame interviu Harry atsklei d abejones dl savo paties vaidmens seimoje. Penktasis zmogus eilje brit sost interviu laikrasciui The Mail on Sun day prisipazino kad tarnavimas armi joje buvo geriausias jo pabgimas ir kad buvimo tiesiog Harry patirtis pa skatino j svarstyti galimyb atsisakyti savo karaliskojo vaidmens. Jauciau kad noriu pasitraukti bet tada nusprendziau likti ir susigalvoti sau vaidmen atvirai kalbjo jis. Netrukus populiarus princas sitrau k nauj veikl m ginti suzeist kari teises. Tok pasaukim jis atrado per dvi misijas Afganistan kur tarna vo fronto linijoje. Anksciau si savait princas Harry atsivr apie sird veriancias motinos laidotuves 1997 metais kai teko eiti paskui jos karst. Zurnalui Newsweek jaunas vyras sak kad n vieno vaiko neturt bti prasoma to daryti. Jis taip pat atskleid kad niekas eilje sost nelaukia dienos kai reiks perimti pareigas is karaliens Elizabeth II. Mes tai darome ne dl savs o zmoni labui pabrz Harry. Ar yra kas nors karaliskojoje sei moje norintis bti karaliumi ar karalie ne As taip nemanau. Bet atjus laikui mes eisime savo pareigas pridr princas. S pirmadien Hario Poterio istorijai sukako dvidesimt met. Erica Jennings ir Jurgis Didziulis dukrai dav graikisk vard DAINININKAI Erica Jennings ir Jurgis Didziulis jau trecia savait spuoja dukr. Laimingi tvai pasidalijo naujagims nuotrauka ir pranes kad mergaitei suteiktas grazus bet gana neprastas vardas. Pora jau augina du snus kuriems dav lietuviskus vardus Pranas ir An tanas. Trecij atzal zymybi seima nusprend pavadinti Gaia Maria. Siandien jauniausiam zmogui ms seimoje sujo trys savaits. Susipazinki te su Gaia Maria po nuotrauka asme ninje Facebook paskyroje pirmadien ras Erica pridrusi kad Gaia graik kilms vardas reiskiantis Zem. Graik mitologijoje Gaia yra Zems deiv. Mergait gim birzelio 5 dien 6.34 val. Anot mamos 49 cm Gaia Maria svr 2 7 kg. Beyonce su dvynukais grzo namo PASAULIO POPSCENOS karalien Beyonce kartu su neseniai gimusiais dvyniais pagaliau buvo isleista is ligo nins. Seima apsistojo laikinuose nau juose namuose isnuomotoje didziul je viloje Majamyje. Birzelio 12 dien 35-eri Beyonce ir 47 met Jay Z gim berniukas ir mer gait Los Andzelo ligoninje su motina buvo laikomi dl naujagimi geltos. Nepatvirtintais duomenimis tvai dvynukams dav Shawno ir Bea var dus. Tai savotiska staigmena muzikan t gerbjams mat tikrasis reperio Jay Z vardas yra Shawnas Corey Carteris o Beyonce vardo trumpinys Bea. Beyonce ir Jay Z jau augino penkeri met dukr Blue Ivy. tiesa.com PRAMOGOS 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 15 Asta Valentait suzybjo Ascoto zirg lenktynse Johnny Deppui gresia nauji PRAJUS SAVAITGAL Didziojoje Britanijoje vyko vienas is svarbiausi ir labiausiai laukiam rengini karalis kosios Ascoto zirg lenktyns. Kaip ir kasmet stebti spdingo renginio su sirinko karaliskoji seima bei zymy bs is viso pasaulio o tarp j ir As ta Valentait. Lenktynse kuriose damos tradi ciskai puosiasi spdingomis skryb laitmis Asta lanksi pirm kart. Ir savo vaizdziu Lietuvoje zymi moteris niekuo nenusileido o galbt ir nustelb daugel kit renginio viesni. Labai patiko tikrai domi patirtis. Norciau cia dar kart apsilankyti. Publika labai inteligentiska zmons malons. O lenktyns isties azar tiskos traukia portalui 15min.lt pasakojo A. Valentait. Ji prisipazino kad pasidav azartui ir stat uz savo favoritus. Pirm kart apsilankiusi Ascoto zirg lenktynse Ast lydjo debiutanto skm uz savo statymus moteris lai mjo simbolisk pinig sum. Renginyje A. Valentait sulauk dmesio dl savo nepriekaistingos isvaizdos. Moteris vilkjo dizainerio Rolando Moureto kurt suknel pa sipuos Philipo Treacy skryblaite ir Christian Louboutin bateliais. teisiniai nemalonumai HOLIVUDO AKTORIUI Johnny Deppui Australijoje gresia kaltinimai melagingu liudijimu dl pries dvejus metus salies teritorij neteistai si vezt augintini. Antradien salies vi cepremjeras pagrasino atversti nauj lap byloje pasaipiai pramintoje ka ru su terjerais . J. Deppas ir Australijos vicepremje ras Barnaby Joyce as nesutaria nuo to laiko kai Karib pirat zvaigzd ir jo tuomet zmona Amber Heard 2015 metais privaciu lktuvu Australijos Kvinslando valstij nelegaliai atsivez du Jorksyro terjerus Pistol ir Bu bet j nedeklaravo. A. Heard uz s pazeidim atsipirko bauda ir pasizadjimu gerai elgtis taciau dabar paaiskjo kad aktorius galjo zinoti pazeidziantis Australijos statymus. B. Joyce o teigimu jei si informa cija pasitvirtins tam apibdinti tra vienas zodis tai vadinama melagingu liudijimu . B. Joyce as sulauk uzsienio zinias klaidos dmesio kai pries dvejus metus pagrasino dl griezt Australijos karan tino statym pazeidimo uzmigdyti J. Deppo suniukus jeigu j seimininkai neissinesdins atgal Jungtines Valsti jas . Po sito tarp vyr sipliesk zodzi karas. Kiek vliau J. Deppas ir A. Heard paskelb vaizdo ras su atsiprasymu bet Australijos vicepremjeras pasisaip kad tame vaizdo rase aktorius atrodo taip tarsi dalyvaut perklausoje dl vaidmens filme Krikstatvis . J. Deppas aptardamas s klausim JAV pokalbi laidoje Jimmy Kimmel Live atsikirto kad B. Joyce as atro do kazkaip sukryzmintas su pomidoru . Aktor ir maneken A. Heard Asta Valentait Ascoto lenktynse atrod nepriekaistingai. Savaits filmas ( Despicable Me 3 2017) MIELIEJI NEKLAUZADOS Pim packiukai vl kino teatr ekranuose Nors blogiausio pasaulyje nusikaltlio gyvenimas pasikeit drauge su savo pakalikais jis grzta prie sen darbeli. Gru kazkada buvs didziausias pasaulio piktadarys dabar yra taps ge riausiu pasaulyje tciu ir gyvena papras t teisingo piliecio mylincio zmon ir besirpinancio trim zaviom dukrelm gyvenim. Tiesa ne viskas rozmis klota Gru jau senokai neturi darbo o jo pakalikai nirsta ant seimininko nes ilgisi senj nusikaltlisk dien. Vien dien it zaibas is giedro dangaus trenkia zinia kad Gru turi niekad ne matyt brol dvyn Dru Broli susitiki mas is pradzi pradziugina Gru taciau vliau privercia sunerimti Dru lyg ap sstas skatina brolel prisidti prie dar vieno darbelio. Nors piktadariska Gru prigimtis likusi praeityje kazkas j traukia atgal nusikaltli gyvenim. Vejamas nuo tyki troskimo Gru leidziasi brolio kalbamas ir jie abu zinoma padeda mi pakalik ima planuoti amziaus nusikaltim... Rezisieriai Kyle as Balda Pier re as Coffinas Ericas Guillonas. Bjaurusis as 3 NAUJIENOS SAVIEMS Rengini kalendorius Vieta The Bullingdon 162 Cowley Road OX4 1UE Oxford. Kaina 15. Lietuvi skaut stovykla Anglijoje LSS Europos Rajono skaut organizacija kviecia vaikus skaut stovykl. jau ne vienerius metus organizuojamas skaut vasaros stovyklas Anglijoje susirenka iki 100 vaik. Tai puiki galimyb jiems atitrkti nuo kasdienybs ir pabti apsuptiems natralios gamtos. Norintieji dalyvauti prasomi susisiekti su stovyklos vadovu Karoliu Kaunu telefonu 07533972676 arba el. pastu stovykla2017 gmail.com iki liepos 10 dienos. Laikas liepos 22 diena. Vieta Broadstone Warren Scout Site Lowes Road Forest Row RH185JS. Kaina 140. Tautiska giesm Londone Pries astuonerius metus uzgimusi unikali tautos iniciatyva tsiasi Liepos 6 dien visi pasaulio lietuviai giedos Tautisk giesm. Esame vienintel tauta kurios himnas vien dien metuose apskrieja Zems rutul. Lietuvos ambasada Jungtinje Karalystje kviecia sioje salyje gyvenancius lietuvius burtis draugn ir vieningai giedoti Lietuvos himn. Laikas liepos 6 diena 19 val. Vieta Parliament Square Garden SW1P 3BD Londonas. Kaina renginys nemokamas. pripazino savo kalt dl imigracijos kortels suklastojimo ir turjo sumo kti tkstancio Australijos doleri uz stat susiet su pasizadjimu mnes nenusizengti. Dar du rimti kaltinimai dl neteisto sun vezimo jai buvo panaikinti. Tada poros teisininkai tvir tino kad vyko nesusipratimas. Taciau dokumentuose pateiktuose teismui ats kiroje byloje dl negrzintos paskolos tarp J. Deppo ir jo buvusi vadybinin k is kompanijos The Management Group teigiama kad aktorius visis kai suprato jog pazeidzia Australijos statymus pranes su dokumentais susipazins zurnalas People . Leidinyje teigiama jog tuose do kumentuose uzsimenama kad aktorius spaud vien is savo ilgameci dar buotoj prisiimti atsakomyb . Esame zemynin sala ir biologi n saugum vertiname labai rimtai nesvarbu kad manai esantis svarbi Holivudo persona privalai paklusti ms statymams sak B. Joyce as. Jis taip pat eina zems kio ministro pareigas ir garsja pomgiu nesioti kaubojiskas skrybles. Australijos premjeras Malcolmas Turnbullas si situacij pazirjo linksmiau. Sidnjaus radijui Triple M jis sak Nenorciau atsidurti tarp Johnny ir Barnaby... Tai lyg pirato ir kaubojaus akistata. Ir pridr Galbt jiedu drauge galt sukurti film. J. Deppas pastaruoju metu zinias klaidos dmesio sulaukia dl slovs jam nepridedanci priezasci. Penk tadien Holivudo aktorius atsipras uz savo pokst apie JAV prezidento Donaldo Trumpo nuzudym nes sis jo pasisakymas viename muzikos festiva lyje sukl didziul nepasitenkinimo bang. Naujj pupyci koncertas Londone Grup Naujosios pupyts grzta pas istikimiausius gerbjus Londone. Merginos stebins ne tik seniai ir gerai zinomais kriniais bet ir sceniniais kostiumais. Laikas liepos 1 diena 22 val. Vieta Roka 28 Hancock Road E3 3DA Londonas. Kaina 10. Karaliskoji regata Grups Naujieji lietuviai koncertas Oksforde Skandalistai Naujieji lietuviai atvyksta Oksford. Priestaringai vertinami atlikjai atliks seniai zinomus krinius ir naujas dainas. Laikas liepos 1 diena 23 val. Garsioji kasmet mgj regata grzta Jungtin Karalyst. Nors dalies rungtyni negali stebti visi mat vietos rezervuotos specialaus klubo nariams didzij dal irkluotoj pasirodym gali isvysti visi norintieji. Dar 1839-aisiais pradta rengti regata jau spjo tapti tradicija ir kasmet sutraukti br smalsuoli bei palaikymo komand. Svarbiausi varzyb dien regatos teritorijoje veiks penki barai gatvse bus gaminamas ir parduodamas maistas gros didzjai. Vakarl zadama tsti iki vidurnakcio. Laikas birzelio 30 liepos 1 diena. Vieta Henley-on-Thames RG9 2LY Oxfordshiras. Kaina 35. Vis dar nesibaigia skandalas dl buvusios Johnny Deppo zmonos augintini. 16 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 SKELBIMAI NEMOKAMAI WWW.TIESA.COM www.facebook.com tiesa.news DARBAS SILO 3289 9139 020 Sparciausiai auganti statybos kompanija Central London Lofts iesko patyrusi meistr ir kit specialist. Puikiai organizuota logistika suplanuoti darbai ir kvalifikuoti patyr projekt vadovai pasirpins kad darbai vykt sklandziai. Mums rpi kokyb ir atsidavimas darbui pasirpinti darbuotojais ms pareiga. 020 3356 7180 Skambinti Skaitomiausias laikrastis ir portalas TIESA Jungtinje Karalystje stiprina savo komand ir iesko pardavimo vadybininko. Jei pardavimas Tave kvepia kalbi angl lietuvi kalbomis laukiame Tavo CV el. p. cv tiesa.com 079 1768 1789 Reikalingi pagalbiniai (angl. handymen ) prekybininkai (angl. multitrader ). Darbas vairaus pobdzio. GBS UK Builders Ltd. Gedas Info gbsbuilderslondon.com. 077 2822 4422 49 years old Turkish man who has leg fractures and lives in good condition 2 bed flat looking for a lady who is not smoking can stay at home and work 3 hours each day with household and help morning and night. I will pay 300 monthly and give you a free room internet food. If there is a need I can find another restaurant job. Area Enfield EN3. 079 0134 3344 DARBAS IESKO 3289 9139 020 Ieskau bet kokio pagalbinio darbo Londone. Esu jaunas ir nebijau darbo. Valdas. 075 0220 Jauna mergina iesko darbo. Esu dirbusi lietuvi parduotuvje darbo nebijau teko dirbti ir 80 val. per savait. Domina vairs darbo pasilymai. 073 8889 9972 Esu 48 m. vyras ieskau bet kokio darbo. Gyvenu Siaurs Londone. 074 3894 4410 Esu 47 met moteris turinti ilgamet aukls darbo patirt. Galiu prizirti js vaikut kol dirbate. Myliu savo darb tad puikiai sutariu su vaikuciais. Kalbu rus ir lietuvi kalbomis. Danut. 074 6300 4177 22 met stiprus energingas zinantis ko nori jaunuolis iesko darbo. Bt gerai kuo arciau Dagenham. Silyti vairius variantus. Turiu NIN banko sskait. 078 7177 0058 Moteris turinti patirties iesko socialinio darbo (angl. social care ir care ) ne visai darbo dienai Ryt Londone MOKYKLOS DARZELIAI DIENOS CENTRAI SENELI NAMAI IR KT. 077 0669 7734 Ieskau automobili paruosjo iki dazymo darbo. Turiu miltelinio dazymo ilgalaiks patirties. Gyvenu Pietvakari Londone. 074 6492 9328 22 m. stiprus jaunas vaikinas iesko darbo savaitgaliui. Silyti vairius variantus. 077 8464 8704 Ieskau darbo statybose gali bti pagalbinis. Patirties siek tiek yra. Neturiu CSCS o Skambinti NIN banko sskaita yra. Tinka atsiskaitymas grynaisiais galiu pradti iskart. 07783713973 Lengvj automobili ir mikroautobus (van) kbul skardininkas lygintojas suvirintojas (elektra pusautomaciais argonu) ardytojas surinkjas ketvirci keitjas turintis patirties iesko gerai mokamo darbo. Esu dirbs prie senovini klasikini sportini automobili kbul remonto. 370 6220 0063 Ieskau darbo statybose. Neturiu CSCS ir UTR. Turiu banko sskait NIN puikiai kalbu angliskai. Esu dirbs prie privaci nam statybos (mrijimas lub djimas sram liejimas stogo dengimas skarda). Esu darbstus nuovokus ir greitas. Nereikia nuolatos pirstu rodyti k ir kaip daryti. Galiu dirbti vairiomis valandomis. Silyti vairius variantus. 075 8736 5423 Ieskau trumpalaikio mrininko darbo. Ilgamet patirtis. 078 8668 3664 Ieskau darbo statybose. Galiu atlikti visus reikiamus darbus kloti plyteles atlikti vidaus ir lauko apdailos staliaus darbus. Turiu ilgamet patirt. 075 0455 7376 Ieskau pagalbinio darbo. Turiu visus reikiamus dokumentus patirties. Esu dirbs prie dazymo darb. 074 2573 7029 Moteris iesko padavjos darbo arba valyti privacius namus. Taip pat gali dirbti asistents darb. Turi patirties. Praso skambinti po piet apie 16 val. Bt gerai kad darbint legaliai. 074 8773 3802 54 met vyras iesko bet kokio gerai mokamo darbelio. Darbas nebtinai turi bti legalus svarbu kad bt normaliai mokama. Angliskai susikalbu dokumentus turiu. Gali bti ir naktinis darbas. 074 0558 0243 Ieskau pagalbinio darbo. Turiu CSCS automobil. Gyvenu Siaurs Londone. Atsiskaitymas grynaisiais. 074 6954 7855 Ieskau pagalbinio darbo. Neturiu CSCS. Galiu dirbti parduotuvje arba virtuvje virju. 075 8784 1952 16 met mergina k tik atvykusi London iesko bet kokio darbo vasarai. Silykite vairius variantus. 075 8848 0241 Ieskau bet kokio darbo vakarais nuo 20 val. naktimis arba savaitgaliais dien. Gali bti nuolatinis arba laikinas. Turiu anglisk vairuotojo pazymjim B C kategorijos pazymjimus (be task tachografo kortel). Turiu visus dokumentus. UTR Pasma SIA kortel NVQ2 dazytojas rankiai transportas vidaus apdailos darb patirtis. Kalbu lietuvi lenk rus angl kalbomis. Gyvenu Romforde. 074 6636 6578 Esu 28 met vaikinas. Ieskau darbo Londone. Angl kalba puiki. Turiu vertim klient aptarnavimo ir darbo biure (angl. dispatching ) patirties. Prasau nesilyti darb kavinse padavjo ir valytojo darb. 074 5353 9779 RECRUITMENT LTD Mes silome valytojos darb viesbutyje (vakarin arba dienin pamaina) student bendrabuciuose privaciuose namuose ir viesose staigose. PRADTI REIKIA NEDELSIANT GRIFFIN Atlyginimas nuo 7 05 iki 11 svar per val. Prasome skambinti tel. 020 7383 5552 arba 079 0088 7031 CV siskite el. p. Jums pads ms lietuviskai ir rusiskai kalbanti draugiska komanda. Ms adresas W1T 5EQ United Kingdom tiesa.com SKELBIMAI NEMOKAMAI WWW.TIESA.COM 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 17 Jauna mergina iesko darbo visai darbo dienai nuo 7 iki 10 valand. Privalumas savaitgaliai laisvi bet nebtinai. Tinka ir darbas pagal slankj grafik. Gali bti tvarkytojos (kambarins) nuosav nam valytojos darbas gali dirbti kavinje parduotuvje sandlyje ar fabrike. Gyvena Ryt Londone. Angl kalba minimali. 073 4100 6897 18 m. mergina Londone iesko aukls darbo vasarai. 074 4812 7819 Dazytojas turintis didels patirties iesko darbo. Turi visus rankius dokumentus gali bti day work price work . 075 0767 8426 Ieskau pagalbinio darbo. Turiu CSCS automobil. Gyvenu Siaurs Londone. Atsiskaitymas grynaisiais. 074 6954 7855 Ieskau darbo galiu mtyti maiselius valyti namus prireikus valau langus. Ryt Londonas. 074 2413 6048 Ieskau pagalbinio darbo. Nerkau. Bt malonu gauti atlyginim grynaisiais (70 svar atskaicius mokescius). Turiu visus dokumentus. 074 4835 8282 Mergina iesko darbo. Esu darbsti nebijau naujovi ir greitai mokausi. Esu dirbusi fabrike sporto klube valytoja. Turiu virjo specialyb. Gyvenu Hounslow West. Bt gerai darbas netoliese. 077 6025 1419 Ieskau darbo. Kalbu angl rus kalbomis. Esu dirbs pagalbiniu sandlyje vairuotoju. Tinka ir mokjimas grynaisiais. 078 5265 8227 Ieskau darbo. Gyvenu Vakar Londone turiu visus reikiamus dokumentus banko sskait NIN. 079 7914 7588 Ieskau darbo Ryt Londone. Esu dirbusi sandlyje valymo darbus. Noriu pabandyti dirbti virtuvje arba kepykloje bet tinka ir kiti pasilymai. Angl kalba 8 10 atlyginimas nuo 7 70 svaro (bt gerai kas savait arba kas dvi). Laukiu pasilym. 074 4045 4153 Ieskau darbo nuo liepos mnesio vidurio. Geros angl kalbos zinios rus kalbos pagrindai. Galiu dirbti viesbutyje kambarine valytoja ind plovja sandlyje fabrike. Ieskau darbo is anksto nes galsiu pradti dirbti tik nuo liepos vidurio. Esu szininga komunikabili greitai prisitaikanti nebijau darbo. 370 6070 4788 Ieskau pagalbinio darbo statybose (angl. handyman ) ar kitoje srityje. Turiu staliaus loft apdailos sodo darb patirties. Turiu UTR NIN banko sskait B kategorijos vairuotojo pazymjim. Angl kalba minimali. Silyti vairius variantus. 079 5611 8717 Ieskau darbo galiu padti valyti privacius namus (vieneri met patirtis) dirbti fabrike ir pan. Atsiskaitymas grynaisiais kasdien arba savaits pabaigoje. Silyti vairius variantus. Dirbti galiu pradti jau rytoj. Gyvenu Ryt Londone. 074 5706 9923 Ieskau darbo prie bald apmusimo (angl. upholsterer ). Turiu patirties. Silyti vairius variantus. 370 6781 5856 Moteris turinti patirties iesko valymo darb Ryt Londone. 077 0669 1134 Ieskau aukls darbo savo namuose. Galiu prizirti vairaus amziaus vaikucius. Auginu 6 m. mergait gyvenu Dagenhame RM8 2QS. 074 5285 8353 29 met vyras is Siauli iesko darbo automobili plovykloje. Darbo patirtis 7 metai. Tik rimti darbo pasilymai. 370 6485 9345 Ieskau sakinio krautuvo (angl. forklift ) vairuotojo darbo Vakar Londone. Taip pat tinka darbas sandliuose. Silyti vairius variantus. Kalbu angl ir rus kalbomis. Turiu visus dokumentus. 077 7646 6689 Pareigingas vyras iesko darbo. Turiu anglisk B kategorijos vairuotojo pazymjim (esu vazinjs su MB Sprinter Maxi ) A B C traktorininko ir ekskavatorininko pazymjimus krautuvo vairuotojo pazymjim. Gyvenu Londone Ilfordo rajone. 074 5972 7657 43 m. vyras iesko darbo 1 2 dienoms per savait. Esu dirbs sandlyje surinkju pagalbin darb. Gyvenu Londone HA0. 073 8853 5314 Moteris iesko aukls darbo. Gali nuvesti vaikus darzel Moksliukas ir parvesti is jo. Gali prizirti savo namuose. Kiemas su zaidim aikstele fontanu dideli kambariai daug zaisl. Londonas Canning Town. Angel. 077 3377 7424 Ieskau pagalbinio darbo. Turiu CSCS PPE nuosav transport gyvenu Siaurs Londone. Atsiskaitymas grynaisiais. 074 6954 7855 Galiu prizirti vaikucius savo namuose. Kol tveliai dirbs j vaikuciai bus uzimti pamaitinti ir prizirti. Turiu patirties nes pati auginu dvej metuk dukryt. Faversham Kent. Maloniai laukiu js zinuci ar skambuci. El. p. zaibas88 yahoo.co.uk. 075 1687 5947 Ieskau dazytojo darbo Londone. Turiu 9 met patirt rankius dokumentus isskyrus CSCS kortel automobil. Angl kalbos zinios. 077 6296 3401 Tvarkinga 31 met moteris iesko naktinio darbo. Darbo dien skaicius per savait nesvarbus. Su nerimtais pasilymais prasau nesikreipti. 075 8679 8535 Ieskau darbo vakarais. Esu darbsti greitai mokausi. Galiu dirbti valymo darbus fabrike arba dien prizirti vaikus. 077 1452 5324 Ieskau darbo parduotuvje. Tinka viskas isskyrus pardavjo darb. Galiu dirbti virtuvje virju. Patirties turiu. 370 6390 3372 Ieskau darbo su vaikais. Galiu prizirti savo namuose vaik amzius nesvarbu. Turiu atitinkamas kvalifikacijas ir galiu pateikti geras rekomendacijas. Esu Du vairuotojai greitos keliones Vezame keleivius siuntinius Anglij ir atgal siuntos nuo 5 iki 20 Marius naujais mikroauto busais 370 645 81180 370 672 66501 44 7935 9599 35 44 7771 7236 33 dirbusi angliskame darzelyje taip pat mokykloje (mokytojos asistente) su vaikais ir paaugliais kurie serga autizmu ir turi mokymosi sunkum. Darbo stazas 7 metai Anglijoje. 078 1445 8343 Ieskau darbo statybose sandliuose bet kur... Angl kalbos pagrindai kalbu rusiskai. Esu dirbs prie odini drabuzi paruosimo turiu patirties statybose. Turiu suvirintojo specialyb NIN UTR banko sskait. CSCS ir vairuotojo pazymjimo neturiu. Geriau Ryt Londone. Gyvenu Manor Park. Nuo 70 svar. 077 2096 3312 073 7623 2124 Ieskau darbo Londone. Turiu patirties apsaugos ir statybos srityse. Turiu valstybin socialin draudim banko sskait anglisk vairuotojo pazymjim (B kategorija) apsaugos darbuotojo (angl. door supervisor ) licencij. Puikiai kalbu angliskai greitai mokausi ir esu labai atsakingas darbuotojas. 074 7589 4340 Ieskau dazytojo dekoratoriaus darbo Londone. Turiu nemaz darbo patirt visus reikalingus dazyti rankius savo transport ir reikalingus dokumentus. Kstutis. 079 1260 1355 I m looking for a full time job in either Central or East London (Walthamstow Leyton etc.). I want to gain an experience in customer service the perfect job role would be a sales assistant. However I am able to work as a waitress warehouse worker cleaner etc. CV is available on request. 074 0428 2202 www.greitieuropoje.lt Moteris turinti spic veisls suniuk dirbanti neturinti zaling proci iesko kambario moks iki 100 svar. Silyti vairius variantus. 075 8857 9995 Seima iesko 3 kambari namo Dartford Plumstead Thamesmead Abbey Wood Erith Belvedere rajonuose. 073 8707 8622 Jauna seima su vaikais iesko issinuomoti 2 miegamj buto ar namo Ryt Londone. Silyti vairius variantus. 073 7565 7786 Esame pora ir ieskome studio buto arba 1 kambario buto Londone (visi mokesciai skaiciuoti). Turime kalyt ji jau nejauna reikalus pripratusi atlikti lauke bald negrauzia naktimis neloja. Turime nuolatin darb esame atsakingi. Joki problem dl mokjim nebt esame rams zmons. 074 8876 4004 Tvarkingas vyras vairuotojas issinuomot kambar Readinge arba apylinkse. 075 8484 0681 Ieskau vienviecio kambario South Croydon CR2 ir pan. Mazdaug uz 70 80 svar per savait. 075 8784 1952 PASLAUGOS 3289 9139 020 Transporto Perkraustymo ir transportavimo paslaugos. Perkraustome Londone ir uz Londono rib. Galime vezti ir smulkius pavienius ir didelius krovinius. Taip pat vezame baldus bei statybines medziagas. 078 6707 8261 LIETUVA LONDONAS. Siuntos smulks kroviniai. www.lietuvalondonas.com 077 8627 1449 0370 6202 3906 LONDONE IR UZ JO PADEDAME NEBRANGIAI PERSIKRAUSTYTI VEZAME KROVINIUS PADEDAME PAKRAUTI ISKRAUTI DIRBAME KIEKVIEN DIEN. 078 0469 1301 Padedu persikraustyti Londone ir uz Londono. Taip pat vezame statybines medziagas baldus padedame pakrauti iskrauti. 078 3107 9652 Liepos 2 d. pakeliui Belgij galiu paimti siuntinius. Vaziuosiu mikroautobusu. Grztu liepos 5 d. 078 7895 1901 Nebrangiai patogiu devynvieciu mikroautobusu vezame visus oro uostus. Pasitinkame ir palydime galime su jumis ir be js. Perkraustome ir pervezame js daiktus. Vaziuojame visas JK vietas. 074 2944 5796 Skambinti BSTAS SILO 3289 9139 020 Isnuomojame vienviet kambar name East Hame tvarkingam ir dirbanciam zmogui. Iki artimiausios Becktono DLR stoties 10 min. psciomis. 100 svar per savait savaits depozitas. 074 0397 6886 Skambinti Grozio ir sveikatos BSTAS IESKO 3289 9139 020 Pora issinuomot but Ryt Londone. Ieskome 1 2 kambari. Turime kat dirbame su kontraktais dl mokjim problem nebus. Moksime iki 900 svar per mnes. Ieskome nuo rugsjo spalio mnesi. Tik su nuomos sutartimi. Kreiptis el. pastu lionodii gmail.com 075 3441 4058 Student issinuomot atskir kambar 1 2 Londono zonose netoli City universiteto. Kambarys gali bti 2 4 kambari bute. Ieskau tvarkingo kambario ne daugiau nei su 3 zmonmis. Nuomociausi ilgam laikui. 370 6061 7728 Skambinti Teikiu kvalifikuot psichologin psichoterapin pagalb seimoms suaugusiesiems paaugliams esant vairioms psichologinms krizms nerimui panikos priepuoliams baimms asmenybs (elgesio) sutrikimams priklausomybms. 074 2760 6616 18 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 SKELBIMAI NEMOKAMAI WWW.TIESA.COM www.facebook.com tiesa.news PASLAUGOS 3289 9139 020 Vertim Nebrangiai padsime isversti ir uzpildyti formas bei anketas parasyti laisk paskambinti vairias staigas. Rus lietuvi angl kalbos. Mes dirbame draugiskame moteriskame kolektyve ir priimame skambucius tik is moter. Mokesci deklaravimas laisvai samdomiems asmenims (Tax Return) Mokesci sugrzinimas asmenims dirbantiems pagal darbo sutartis (Tax Refund) Savarankiskai dirbanci zmoni registracija (Registration of Self-Employment) Valstybin pensija (State Pension) Pensij kreditas (Pension Credit) Vaiko pasalpa vaikams gyvenantiems Anglijoje bei Lietuvoje (Child Benefit) Vaiko ir darbo mokesci kreditas (Child And Working Tax Credit) Pasalpa nuomojantiems gyvenamj viet asmenims (Housing Benefit and Council tax deduction) Motinysts pasalpa (Maternity Allowance) Nedarbingumo ir mazas pajamas turinci asmen pasalpos (Jobseeker s Allowance Income Support) Neoficiali dokument vertimai (Interpreting Translation) Laiskai (Letters) JK Translation & Interpreting. El. p. interpreting.vertimai gmail.com. Londonas Stratfordas. 075 0762 2442 Skambinti Teisins buhalterins Sutvarkome mokesci grzinim. registruojame LTD kompanij per 4 valandas ir nemokamai atidarome verslo banko sskait. Tvarkome buhalterij. 020 8353 60065 078 5798 9917 Dirbote legaliai (employed) ir jums nesumokjo darbo uzmokescio ar jums priklausancios sumos uz mokamas atostogas Kreipkits IB SERVICE padsime atgauti pinigus. 0208 536 0065 Pasalpos seimoms vaikams mazai uzdirbantiesiems praradusiesiems darb pensininkams negaliesiems besilaukiancioms moterims. Bsto lengvatos rekomendacijos dl legalaus darbo JK Self employed CSCS mokesci grzinimas dokumentai isvykstantiesiems. 020 8536 0065 Pagalba tvarkant dokumentus profesionals vertimai CV ir motyvacinio laisko rasymas rezidento forma konsultacija ir pagalba pensininkams besilaukiancioms mamoms mazai uzdirbantiesiems. 075 3906 0607 Padedu sutvarkyti dokumentus tik k atvykusiesiems JK. Konsultuoju ir patariu visais klausimais. NIN CSCS UTR Tax Return. Dirbu nebrangiai ir atsakingai. 075 3906 0607 Liddell Company Solicitors LTD pads gauti greit kompensacij uz patirtas traumas ir kitus nuostolius. Suteikiame 30 min. nemokam konsultacij. Teisinink Rta Aleksandravicit el. p. raleksandra liddell-solicitors.co.uk. www.liddell-solicitors. co.uk. 012 4586 0220 079 4928 6258 Kvieciu naudotis mano paslaugomis turiu didel dokument tvarkymo patirt nemokamai patariu pasalp klausimais konsultuoju kilus problem su darbdaviu padedu susigrzinti mokescius. 078 3519 0716 Galiu sugrzinti mokescius uz nedidel kain. Konsultuoju visais mokesci grzinimo klausimais panaikinu baudas darau metines ataskaitas registruoju NIN CSCS UTR LTD atidarau verslo sskait. Nedidels kainos. 078 3519 0716 Skubus kompiuteri taisymas Londone. Windows perrasymas duomen atkrimas issaugojimas program diegimas interneto prijungimas. Taip pat rengiame CCTV apsaugos sistemas. Atvykstame namus. Suteikiame garantij. El. p. info redpcline.com. 075 0737 2390 Palydovins rangos montavimas ir priezira. Daugiau nei 80 kanal 70 is j rus kalba 10 lietuvi kalba. 075 7527 0442 Pers veisls katinas iesko perss meils pasimatymams. 074 0331 6001 Ieskau cream kategorijos drabuzi ir avalyns. 370 6245 9644 Perku sendaikcius (angl. bric a brac ) ir patalyn. 078 9642 1060 Ieskau krikscioni sekminink. 074 4895 1110 VAIRS Skambinti Brimas Taro kortomis numerologija santyki suderinamumas ir daugiau rasite svetainje http www.tavolikimas.weebly.com taip pat prisijung prie Facebook Mona Taro ar grups Brimas ir mistika galite dalyvauti ir penktadieniais laimti nemokam atsakym klausim ar situacij. Placiau apie akcijos taisykles rasite Facebook ar nurodytoje grupje. Dl asmenini klausim kreiptis el. pastu burimas2010 gmail.com. Brja Londone. Brimas trimis skirtingomis kort kaladmis. Metu kortas ir atsakau jums aktualius klausimus. Konsultuoju ir per Skype program. 074 1259 3922 PAZINTYS Skambinti Liekna jaunatviska isvaizdi 53 m. sviesiaplauk iesko rimto 40 50 met vyriskio Pietryci Londone. 075 0783 7272 41-eri met 165 cm gio apkni moteris is Londono nort susipazinti su laisvu vyru tolesniam gyvenimui. 074 4845 2608 Paprasta bet ne prasta moteris mielai susipazint su vyriskiu nuo 52 iki 58 m. draugystei o gal ir gyvenimui kartu. Ryt Londonas. 077 7063 1487 52 met moteris nort susipazinti su tvarkingu ir linksmu vyru laisvalaikiui leisti o gal ir draugauti. 077 7836 1039 46 m. moteris is Coventry iesko draugo. 078 0371 0413 43 met moteris susipazint su vienisu turinci humoro jausm vyru nuo 45 iki 55 met is Ryt Londono. 074 6300 4177 Simpatiska vienisa moteris gyvenanti Ryt Londone mielai susipazint su nuosirdziu nepriklausomu nuo 50 iki 58 m. vyriskiu bendrauti o gal ir gyventi kartu. 077 7063 3148 Norciau susirasti draug man 49 m. esu is Londono. 074 2508 2520 Rimta simpatiska 55 met moteris is Norvegijos susipazint su 55 65 met vyru is JK. Tokiu kuris pazsta savo vidin jg prigimt ir paskirt gyvenime. Kuris kaip ir as iesko savo antrosios pusels. Facebook paskyroje Levin Piaf. 47 9989 1703 Moteris is Latvijos 50 met auksta ir liekna susipazint su panasaus amziaus vyru kuris domisi sveiku gyvenimo bdu ir mgsta keliauti. 077 0213 0889 Esu vienisa 2 vaik mama is Panevzio man 22 m. Ieskau draugo nuo 29 iki 37 020 3289 9139 3289 9139 020 Moterys Vyrai Simpatiska tvarkinga 56 m. moteris mielai susipazint su panasaus amziaus aukstu nuosirdziu vienisu vyriskiu maloniam bendravimui ir draugystei. 077 2766 2060 42 m. vienisa moteris iesko rimto gyvenimo draugo. Jei esi vienisas parasyk gal atrasim kazk bendro. 074 2492 3597 Esu 43 m. moteris. Ieskau draugo. Esu nasl labai nortsi rasti draug. Paprasciausiai draugo o tas zodis turi labai daug prasmi. Gyvenu Cornwall. 077 5646 0764 Ieskau draugo rimtai draugystei. Man 55 metai ieskau panasaus amziaus iki 68 m. Gyvenu Sheffielde. 077 8492 1854 49 m. moteris iesko gyvenimo draugo. Jei esi vienisas ir nori susipazinti paskambink. 075 8597 7657 48 m. auksta 174 cm isvaizdi vidutinio lieknumo visavert mgstanti keliauti moteris iesko rimto draugo. Gyvena Pietvakari Londone. SMS zinuts nedomina tik skambuciai. 078 8366 6823 48 met jaunatviska moteris susipazint su vyriskiu rimtiems ilgalaikiams santykiams. 077 5420 1659 49 m. moterisk iesko gyvenimo draugo. Atsibodo su sienomis kalbtis. Jei tu irgi vienisas parasyk. 075 8597 7657 Susipazinciau su panasaus amziaus kultringu neturinciu zaling proci vyru. Man 56 m. 079 6884 1307 Kompiuteri taisymo TV KOMPIUTERI TAISYMAS Londone. ATVYKSTAME NAMUS visame Londone. Virus salinimas Windows perinstaliavimas interneto prijungimas. Apple kompiuteri taisymas. Pagalba perkant nauj kompiuter. Prarastos informacijos atkrimas is sugedusi disk korteli Apple rengini. Londone dirbame jau 7-erius metus. http www.kompiuteriuremontaslondone.co.uk. 079 0463 8378 PIRKSIU IESKAU 3289 9139 020 Dovanojami 10-ies savaici 2 mieli kaciukai. 079 1553 9084 Ieskau CREAM kategorijos drabuzi bei avalyns. 370 6160 2218 Dovanojame nuostabius mazus kaciukus. Kaciukai yra labai zavingi patys jau da eina dzut. Jie yra juodos ir baltos spalv. Gyvename Leytone. 077 3047 6780 Ieskau cream kategorijos drabuzi nuolatini tiekj. Domina ir vaikiski. Atsiskaitau is karto arba pavedimu. Silyti vairius variantus. 370 6561 2249 Superku plastikinius nesulzusius zaislus. 1 kg 1 svaras. 370 6982 1024 DOVANOJU Skambinti tiesa.com SKELBIMAI NEMOKAMAI WWW.TIESA.COM 37 m. 180 cm 87 kg neturintis zaling proci tvarkingas vaikinas susipazint su mergina nuo 28 iki 39 m. gyvenancia Siaurs Londone. 074 2489 6693 Patrauklus jaunai atrodantis 46 m. dzentelmenas nori sutikti miel draugisk nuo 45 iki 55 m. moter truput kalbanci angliskai. 074 8786 9494 Ieskau gyvenimo draugs. Vaikai ne problema. Domina tik rimtos pazintys. Norwich. 077 3284 1216 Man 41 m. susipazinciau su panasaus amziaus moterimi gali turti vaik. Esu 179 cm 87 kg zaling proci neturiu. Norciau sutikti paprast nuosirdzi moter. Gyvenu Siaurs Londone. 074 4044 2694 Esu 42 met vyras ieskau draugs nuo 30 iki 45 m. ilgalaikiams santykiams. Pradziai SMS. Kauniets nerasykite nesiseka man su jumis... 755 4579 4650 Vyriskis kuriam per penkiasdesimt gyvenantis vienas Londone Ilfordo rajone iesko draugs nepareigojamiems ilgalaikiams santykiams. Tik el. p. vytasgruzdas gmail.com arba skambuciai 074 5972 7657 33 met vyrukas rimtiems santykiams iesko moters is East Midlands (Nottingham Leicester). Jei ir tau nusibodo vienatv nepasididziuok ir parasyk. Pradziai el. p. justlike gmx.co.uk Man 47 m. gis 172 cm. Susipazinciau su liekna simpatiska ne vyresne mergina. Domint laisvalaikis ir bendri interesai draugyst ir abipusis supratimas. Ne sponsorius domina normals draugiski santykiai. Gyvenu Pietryci Londone. 074 6672 3423 Simpatiskas 29 met vaikinas is Peterborough iesko panels moters. 074 7649 1978 50 m. 176 cm 70 kg normaliai atrodantis vyras is Birminghamo iesko normalios neturincios antsvorio moters merginos. 075 9616 9870 34 m. vaikinas mielai susipazint su 18 45 met merginomis nepareigojantiems santykiams. 079 8430 6226 42 met vyriskis susipazint su simpatiska mergina. Gera turti svajon kuri gali apkabinti... Lauksiu skambuci ir SMS. 077 5364 6190 31 m. vyras nort susipazinti su 25 30 m. laisva liekna vienisa moterimi. 075 9494 8835 55 m. rimtas neturintis zaling proci laisvas sveiko gyvenimo bdo aukstas tamsiaplaukis gyvenantis Klaipdoje svelnus ir seksualus vyrukas iesko moters Anglijoje kartu gyventi dalytis rpesciais ir dziaugsmais. Jei esi vienisa nori ir gali bti kartu rasyk man Mesenger Viber ar Skype lauksiu -) 370 6036 4376 Esu 44 met 190 cm 90 kg tamsi plauk neturintis tabu vyras. Laukiu rimt js pasilym. Amzius reiksms neturi. 077 6603 5810 Kultringas tolerantiskas 53 m. vyras iesko draugs. 077 4113 9401 Man 40 met esu vienisas pasiturintis sportuojantis nerkantis vyriskis. Ieskau paprastos panels moters. 074 1741 5194 Vienisas grazus britas turintis azijieci kraujo neveds neturintis vaik iesko grazios rimtos panels sziningai prasmingai ir tyrai meilei vedanciai santuok. Esu geras sziningas nuosirdus ger manier issilavins neturintis zaling proci ir labai romantiskas. Man patinka opera koncertai vynai maisto gaminimas muzika ir menas. Gyvenu ir dirbu Londone esu angl koledzo dstytojas turiu grazius namus. Nesu turtuolis bet pajamos stabilios. Noriu sutikti grazi panel (amziaus ir tautyb nesvarbu) ir 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 19 met draugystei gal net gyvenimui. Alkoholikai vedusieji netrukdykite. Tik is Panevzio. 370 6220 8232 Ieskau vieniso tvarkingo auksto vyro vyresnio nei 50 m. draugauti ir gyventi kartu. 074 6964 4090 55 met jaunatviska liekna moteris is Bradfordo nort susipazinti su simpatisku mgstanciu keliauti vyruku. Jei tau pabodo vienatv parasyk gal rasime bendr kalb. Nuotyki ieskotojai nesivarginkite. 078 0491 6582 Simpatiska tvarkinga moteris iesko draugo nuo 53 iki 60 m. rimtiems santykiams. Ryt Londonas. 075 5468 3260. 53 m. 160 cm gio moteris susipazint su paprastu ir nuosirdziu 53 60 m. vyru rimtiems santykiams o gal ir drauge gyventi. Ryt Londonas. Skambinti po 19 val. 074 7676 0618 Susipazinciau su nerkanciu vyru nuo 52 iki 56 m. Esu dirbanti nepriklausoma nuo nieko moteris. 075 7689 8152 Vyrai Moterys Esu 25 m. zaling proci neturintis tvarkingas vaikinas. Ieskau panasaus amziaus draugs bendrauti o gal ir rimtiems santykiams. Lauksiu SMS zinuci. 075 3821 2928 Susipazinciau su moterimi. Amzius nesvarbus. Norwich. 079 2353 2646 Single 44 years old male would like to meet lady for long term relationship. I am a sincere caring loyal person. I like travelling Cinema evening out-in. Any nationality and children are welcome. Look forward to hearing from you soon. Email jamesmaurice41 yahoo.co.uk. 074 4826 3973 33 m. aukstas vyras iesko moters rimtai draugystei. Middlesbrough. 075 8783 7219 Susipazinciau su moterimi nuo 30 iki 35 met bendrauti. Nepageidauju nuotyki ieskotoj ar finansiskai islaikom. Esu paprastas bet ne prastas vaikinas. 074 6998 2779 Pasiturintis 36 m. vyriskis is Vakar Londono iesko antros puss. 078 2570 1058 Esu paprastas bet ne prastas linksmas dirbantis 29 met vaikinas. Ieskau merginos rimtiems santykiams. 075 0767 8426 31 m. vaikinas is Bradfordo iesko merginos rimtai draugystei. Lauksiu SMS zinuci. 077 4197 9560 Esu tvarkingas paprastas zaviai atrodantis 32 m. vaikinukas is Ryt Londono. Esu neaukstas todl mergina gali bti iki 170 cm. Jei ieskote siltos sirdels ir paprasto vaikino gali bti kad tai as. Lauksiu SMS zinuci ir skambuci. 074 3534 8156 Vienisas neturintis zaling proci 47 m. vyras susipazint su 35 45 m. neturincia zaling proci moterimi. Gyvenu Bostone. 078 732 98428 38 m. veds vyras is Vakar Londono susipazint su mergina nuo 25 iki 40 m. Gal ir tau to reikia 079 6652 7733 Jei ieskai kas nustebint ar patenkint tavo svajones parasyk. Esu 24 m. vaikinas is Ryt Londono. 079 7910 0930 29 met neaukstas vyras iesko merginos ar jaunos mamyts is pradzi pabendrauti o paskui gal kas ir iseit rimciau. 073 8805 1591 Esu 26 m. vaikinas is Londono. Ieskau draugiskos panels. Mgstu keliauti ir aplankyti vairias vietas. 077 2782 5042 Ieskau merginos rimtai draugystei o gal ir vedyboms. Jei neieskote rimto zmogaus ir ilgalaiki santyki geriau neskambinkite ir nerasykite. Esu visiskai negeriantis tas uzsimimas ne man. Jei esi paprasta norinti bendrauti parasyk. 074 2421 1337 31 met vaikinas iesko paprastos panels rimtai draugauti. 370 6718 7527 Ieskau draugiskos panels. Bt malonu rasti sau miel ir suprating mergin moter. Lauksiu js SMS. Man 32 m. esu is Norwich. 079 2662 6167 35 m. dirbantis nerkantis paprastas vaikinas is Bostono iesko draugs. 074 7388 0156 Ieskau panels rimtiems santykiams. Esu is Londono man 28 metai. Laukiu zinuci ir skambuci. 077 1018 6995 Vyrukas is Ryt Londono susipazint su mergina ar moterimi iki 40 m. ilgalaikei draugystei. 074 0414 0968 41 m. vyras susipazint su draugiska siuolaikiska simpatiska gyvenancia Londone mergina. 077 1823 4524 Esu 29 m. vaikinas is Londono. Ieskau pastovios protingos atsakingos padykusios merginos. Londonas. 075 8784 1952 Susipazinciau su simpatiska mergina laisvalaik leisti kartu. Man 31 metai gyvenu Vakar Londone. 074 5956 3236 Ieskau simpatiskos ir lieknos merginos susipazinti pabendrauti praleisti laisvalaik. O gal patiksime vienas kitam ir bsime pora. Esu 29 m. 178 cm 75 kg dirbantis nerkantis sportuojantis. 078 6705 1408 Gyvenu Cardiff mieste. Jei esi vienisa dama vyresn nei 30 met ir pavargai nuo vienatvs jei ieskai gero nuosirdaus linksmo zmogaus salia susisiek su manimi laukiu tavs... Raimondas. 077 3325 6685 Esu labai draugiskas ir ieskau merginos moters laisvai bendrauti o gal net ir gyventi kartu. Dirbu darbo nebijau. Esu labai svelnus mylintis ir suprantantis moteris. Ricardas. Man 22 m. 077 2748 5888 45 m. vyriskis iesko lieknos damos ar mamyts rimtiems santykiams. Gyvenu Kembridzo apskrityje. 075 6245 4596 pradti draugyst. Taip pat galiu padti patobulinti angl kalb ir pasirpinti gyvenamja vieta. 077 4392 9144 30 met atviras nuosirdus ir visiskai paprastas vaikinas pabendraut su protinga panele ar moterimi. Atsibodo vienatv ir rutina norisi meils ir silumos ieskau rimtos pazinties. Jeigu tau taip pat rpi sie dalykai parasyk ar paskambink domiai pabendrausime ) 075 8736 5423 43 m. dirbantis vyras neseniai atvyks Ryt London iesko moters is Barkingo ar netoli jo. 079 2575 3571 35 m. vienisas neveds zali aki vyras iesko merginos ar panels nuo 28 iki 35 m. bendrauti ir rimtiems santykiams. Barking. 074 3826 7860 Esu rimtai santykius zirintis 26 met vaikinas. Norciau pabendrauti su mergina nuo 20 iki 26 met. Esu linksmas nerkau dl alkoholio problem neturiu bet su vyno ar sampano (pagal tavo skon) taure zirti film nieko pries. Mgstu rami aplink geriau nueiti gamt nei klub bet prisitaikau visur. Jeigu esi linksma miela mergina parasyk man ). 075 8533 8967 Draugai Moterys Moterys 39 met vyriska mergina iesko draugs. Atsakysiu tik rimtus pasilymus. 074 1752 1858 Ieskau merginos su kuria galciau pabendrauti ir gerai leisti laik ) 077 5441 9764 Vyrai Vyrai As esu 27 met grazus ir darbstus zmogus. Ieskau nuo 33 iki 60 met vyro ilgalaikiams santykiams. Bsiu nuolankus. Prasom parasyk el. pastu ritabuca1 gmail.com. 370 5633 3333 Man 30 met. Bt malonu susipazinti su vaikinais kurie iesko rimt pazinci. 078 9352 1796 Esu 28 met is Bognoro. Norciau susipazinti su draugu arba draugais. Tik rimtai. Pradziai SMS. 074 5941 3937 Ieskau kompanijos liepos mnes savaitgaliui keliauti Maljork (Magaluf kurort). 074 5020 2260 Man 24 m. ieskau draugi kartu leisti laik apsipirkti aplankyti nauj viet ar tiesiog pasdti paplepti. Vaikinai prasom netrukdyti esu istekjusi. 074 0550 4231 Ieskau draug Peterborough mieste kad galtume bent iseiti pasivaikscioti ar isgerti kavos. 074 2644 5974 Norciau surasti draug kuri bt komunikabili szininga linksma su kuria bt domu bendrauti. Man 56 metai gyvenu su vyru Pietryci Londone. Danut. 077 3858 1495 Man 57 metai esu auksta. Norciau susirasti ger linksm draug su kuria galciau pabendrauti pakeliauti paatostogauti. As mgstu sport keliones. Gal atsiras tokia Lauksiu. 079 2526 0324 Esu 21 met mergina. Pabodo nuobods vakarai nortsi su kuo nors paplepti ar susitikti. Ieskau linksm zmoni is Piet Londono. 074 7093 8434 62 m. moteris neseniai gyvenanti Siaurs Londone nort susirasti panasaus amziaus draug. 074 4812 7819 Ieskau draug nuo 60 m. gyvenanci Stratforde. Turiu augintin mopsiuk. Nijol. 074 7834 4579 Mokam skelbim kainos Verslo bei privats skelbimai 6 savaits 1 nemokama 12 savaici 2 nemokamos Paprasti 6 VAT Paryskinti 11 VAT 22 met vaikinas darbstus atsakingas greitai besimokantis turintis dokumentus ir gerai kalbantis angliskai iesko darbo. Silyti vairius variantus. 078 0000 0000 Ieskau dazytojo arba pagalbinio darbo. Turiu visus dokumentus esu dirbs vairius darbus apie statybas supratim turiu greitai mokausi fizinio darbo nebijau galiu pradti nuo pirmadienio. Lauksiu bet koki pasilym. 075 0000 0000 Rmelyje 16 VAT Apvesti 18 VAT Stalius turintis visus rankius dokumentus ir patirties iesko darbo. 075 0000 0000 Painter Decorator (Supervisor) is looking for a job have 14 years experience have had many contacts one being for the TV programme Grand Design have my own van and tools have NVQ level 2CSCS card can work alone or part of the team. 077 0000 0000 Perkant internetu prisideda kortels mokestis Nemokami skelbimai Iesko darbo issinuomoti Pirksiu Ieskau Dovanoja Silo darb Paslaugos Transportas Kompiuteriai Bstas Vaik priezira Teisin pagalba vairs Pazintys Asmeninius skelbimus nemokamai publikuokite www.tiesa.com 20 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 DZENTELMENAMS www.facebook.com tiesa.news Kvepalai labai subtilus dalykas. Nereikia jais naudotis kaip cheminiu ginklu. Kodl moteris traukia blogiukai VISOS arba beveik visos moterys nori savo gyvenime turti dom vy risk stipr ir nars bet karturpestin g ir sveln. Taciau toks idealus vy ras tra svajon. Realiame gyvenime dailiosios lyties atstovs labai daznai pasirenka individus anksciau ar v liau sudauzancius joms sird ar net paliekancius psichologini traum. Tad kodl gi moterys net zinodamos kas j laukia negali atsispirti blogiu k zavesiui Grup Lenkijos Didziosios Brita nijos ir Suomijos psicholog paban d nustatyti kokiais bdo bruozais pasizymintys vyrai yra patraukliausi damoms. Siam nelengvam tikslui pa siekti jie apklaus net 2 370 moter. O paskui isanalizav rezultatus pa dar isvad dauguma poni ir paneli renkasi kresnus stambi veido bruoz vyriskius. Tuo beje nereikt stebtis. Kaip sako mokslininkai instinktai lemia siek susiporuoti su fiziskai stipriais protingais ir savimi pasitikinciais pa tinais. Tik tas nra taip paprasta kaip atrodo. Mat btent tiems patraukliau siems brutalaus vaizdzio vyrams b dingas vadinamasis juodasis trejetas tokie bdo bruozai kaip narcicizmas makiavelizmas (jie turi tiesiog gimt gebjim manipuliuoti zmonmis) bei... psichopatija. Bet yra ir gera zinia. Mokslinin kai pabrzia kad tokia trauka koki moterys jaucia pavojingos isvaizdos tipams dazniausiai neturi nieko ben dra su visaverte meile ir poreikiu kurti seim. Vyro kvapas malonus ir be kvepal Sergejus Stonkus TIKRAS VYRAS pirmiausia turi kve pti svara mgdavo sakyti mano ma ma kai buvau dar savs ieskantis pa auglys. Niekada nesigailjau kad sie jos zodziai strigo visam gyvenimui kas prilygsta tikram stebuklui zinant jog tokio amziaus berniuk smegenys tarsi kiaurasamtis. Kvepalai niekada nebuvo tik moter privilegija ir jie visada buvo madingi tarp vyr tik gal pasirinkimo bta menkesnio. Kaip tik ta siuolai kin stipriajai lyciai skirt aromat gausa daznam msiski ir pakisa koj. Mat kvepalai labai subtilus dalykas. Nereikia jais naudotis kaip cheminiu ginklu. Vienu purksteljimu per daug ir uzuot kvepj gaiviai ir patraukliai rizikuosite uzdusinti du tris darbe arciausiai js sdincius kolegas. Blogiausia kad dosniai save kvepalais slakstantys dzentelmenai daznai n nepastebi jog madingas aromatas kuriam paklojo kelis simtus svar kitiems spaudzia asar ir visai ne pavydo. Bet gera zinia tai kad norint malo niai kvepti sau ir ne tik visai nebtina naudoti kvepalus tualetin vanden ar odekolon (ir rizikuoti persistengti). Yra paprast ir nebtinai labai brangi parfumerijos gamini padsianci atkreipti aplinkini dmes JUS o ne jus gaubiant toksisk debes. Stai bene populiariausias toki produkt septynetas. Kremas plaukams. Si vyrams skirta sukuosenos prieziros priemon atlieka trigub misij suteikia plau kams purumo ir apimties veikia kaip kondicionierius ir skleidzia sveln bet malon kvap aplinkiniams suf leruojant jog galbt k tik isjote is prestizinio stilisto salono. Pazstamos damos palinkstancios js apkabinti ar pakstelti skruost btinai pa jus nepaneigiamai vyrisko aromato dvelksm bet jis bus toks subtilus kad jos greiciausiai panors prisiartinti arciau o ne atsokti per por zingsni. Dezodorantas. Na zinoma kad dezodorantai uztikrina ger kno kva p pasakysite js tam ir naudojame juos kad nedvoktume prakaitu. Bet yra dezodorant kuriuos gamintojai pakyljo keliais laipteliais auksciau prast prakaitavim kontroliuojanci priemoni j sudt trauk vai riausi kvepalus primenanci kvap pavyzdziui citrus medienos. Tokie dezodorantai siek tiek brangesni uz paprastus (na gerai kartais GEROKAI brangesni) bet net ir tuomet kainuoja gerus tris kartus pigiau nei labai vidu tiniskas tualetinis vanduo. Ir dar priminimas visada geriau rinkits dezodorant kurio sudtyje nra alkoholio net jei siaip js oda nra jautri niekada negali zinoti kada ir kas j suerzins. Skalbiamosios kapsuls. Pasir pinkite kad js drabuziai visada kve pt nuostabiai svieziai tarsi bt k tik isskalbti. T paprastai uztikrina kokybiskas skalbini minkstiklis bet toli grazu ne visi vyrai turi kan trybs su juo terliotis. Issigelbjimas skalbiamosios kapsuls (detergend pods) metei skalbykls bgn ir viskas svaru sviezia gaivu. Be to siose kapsulse esancios medziagos veiksmingai slopina prakaito ir kitus drabuzius sigrusius kvapus. Tekstrinis lakas plaukams. Kaip ir dezodorantas tai kelias funkcijas atliekantis produktas suteikia sukuo senai purumo tekstros bei skleidzia subtil (ir dazniausiai kok nors val gom arbz imbiero ekstrakto arba natrali eterini aliej) aromat. O dar yra sauso tekstrinio plauk lako kuris be jau isvardyt privalum veikia ir kaip riebalus sugeriantis sau sas sampnas todl j labai patogu naudoti po treniruoci. Kremas po skutimosi. Rinkits lengvus pavyzdziui citrus kvapus. Veido kremo po skutimosi aromatai bna subtils bet ilgai isliekantys (ypac ger gamintoj). Be to kad gar dziai kvepia jis dar ramina sudirgint od drkina. Muilas. Drkinamasis muilas bna svelnus tinkantis visiems odos tipams j minkstinantis. Tik neciupki te bet kurio po ranka prekybos centre pasitaikancio gaballio paislaidauki te geros kosmetikos firmos gamintam muilui su natraliais aliejais (kad ir kinins simondsijos). Tada nuo js sklis ne cheminis o sviezias gaivus aromatas. Kno losjonas. Jeigu naudojate j jokie kvepalai nei odekolonai bna nebereikalingi. Juolab kad yra apstu kno losjon priklausanci toms pa cioms aromat linijoms kvapas bus toks pat kaip ir mgstamo tualetinio vandens tik subtilesnis. Taciau rinko je gausu ir nepririst prekini zen kl kno losjon vyrams pasizymin ci gaiviu energijos teikianciu kvapu (isbandykite kalendr ir mandarin derin jis dabar labai madingas). tiesa.com DZENTELMENAMS 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 21 Kvail klausim nebna arba... ...ar kit gyvn patinai irgi plinka ar taip sekasi tik vyrams APIE 50 PROCENT vyr prapliks sulauk 50-ies tokia yra statistika. O su ja nepasigincysi. Jautriai reaguoti vyriskj lytin hormon androgen yra viena rys kiausi zmogaus plauk savybi. Dl to brendimo laikotarpiu pradeda augti plaukai ten kur iki paauglysts j nie kada neturjome ir dl to senstant kin tantis hormon lygis gali lemti plauk isretjim tiek vyrams tiek moterims. Kai kam tas isretjimas deja baigiasi visisku nuplikimu. Bet zmons nra vieninteliai t pati riantys zinduoliai. Beveik taip pat plinka simpanzs meskins makakos. Pelms ziurkms ziurknams triu siams ir avims irgi gali isslinkti kailis kai mokslinse laboratorijose j orga nizme dirbtinai pakeiciamas androgeno lygis. Bta net pranesimo kad Creatop hora cinerea tokiai varnn rsiai isplinka virsugalvis natraliai pakitus androgeno lygiui. Kepti saslykus tikr vyr darbas (valgyti irgi ) Patarimai Aistis Girnius SIMTUS MET skaiciuojancios sio populiariausio kaukazietisko patiekalo gaminimo tradicijos jau seniai perzeng kulinarijos ribas. Saslyk kepimas ats kira filosofija kuri galima gilintis vi s gyvenim ir tai dar visko neismanyti. Aisku siuolaikiniai saslykai kepa mi jau nebe tik is avienos kaip buvo prasta senovje bet ir is kiaulienos vistienos jautienos versienos net zu vies. Taigi nesvarbu koki ms siam skanstui pasirinksite svarbiausia kad ji bt labai sviezia. Tiesa ne k tik paskersto gyvulio net jei ir sugebtumte tokios gauti joje bus per daug kraujo. Kita vertus saslykas is saldytos msos nebus sul tinga nes saldant sunaikinama didel dalis maistingj medziag. Gardziausi saslyk iskepsite is kiaulienos sprandins avienos kum pio ir versienos. Geriausia naudoti jauno riuko ms ji ir svelniausia ir sultingiausia. Kiaulienos kumpis bus sausokas kaip ir jautiena is jos saslykui anot kepimo meistr galima naudoti tik pjausn. O stai vistienos saslykas kaip be abejo turjote galimyb sitikinti bna itin minkstas. Yra trys privalomi produktai sas lykams marinuoti svognai druska ir pipirai. Svieziai msai tiek prieskoni visiskai pakanka. Jeigu msa ne pati svieziausia tada marinat pilama rgstaus skyscio vyno kiaulienai avienai ir versienai pieno ar kefyro vistienai citrin ar Msos klausimas granat sulci avienai versienai kiaulienai. Deja daznai daroma klaida saslyk marinat pilama per daug acto o nuo jo msa kietja. Geriau act pakeisti citrin sultimis. Msa supjaustoma nedideliais gabalais mazdaug 5 x 5 cm. Tada ji lygiai iskepa bet neperdzina. Visciukas saslykui tiesiog kapoja mas gabalais ir su visais kaulais mau namas ant iesm. Taip galima kepti net sparnelius jei nenorite ar neturite galimybs paskrudinti ant groteli. Su kaulais ant iesm maunama ir aviena. Lasinuk kiekis kiaulienoje turi bti minimalus nes jeigu kepant jie pridegs visa msa gaus nemalon prieskon. Maudami gabalus ant iesmo tur kite omenyje kad jie neturt liestis antraip vienodai neiskeps. Geras su manymas atskirti juos svogn arba paprik griezinliais. Bazinis marinatas saslykams aliejus actas smulkintos prieskonins zolels garstycios. Saldziargstis pieniskas mari natas jogurtas cesnakai ciberzols gvazdikliai kardamonas cinamonas. Astrus marinatas jogurtas Kaje no pipirai zalij arba paprast citrin sultys. Soj marinatas soj padazas cesnakai kiniskas penki prieskoni misinys. Citrin marinatas citrin sultys citrin zievel alyvuogi aliejus svie zios mtos ir raudonlis. Rusiskas marinatas gira svog nai medus. Rytietiskas marinatas soj pada zas sausas vynas cesnakai imbierai pipirai medus. Jeigu msa kieta j suminkstinsite saslyk marinat dj gaballiais pjaustyto ananaso kivi papaj siuose vaisiuose esancios rgstys geba pakeisti msos baltym struktr. Tiesa tokiu atveju marinuoti j galima ne ilgiau kaip 2 valandas. Sviezi zuv ir jros grybes nevertt marinuoti ilgiau kaip 45 minutes. Ir marinatui geriau nenaudoti rgsties. Kad saslyk msa netapt gumin kontroliuokite rgsci ingredient (vyno sulci acto) marinate kiek. J neturt bti per daug rgstys ir aliejus marinat pilami vienodu kiekiu. Jeigu ms tenka marinuoti gamtoje produktus galima sumaisyti paprastame polietileno maiselyje tik nepamirskite isspausti is jo oro. Kuo marinuoti Rinkdamiesi malkas saslykui nie kada nenaudokite spygliuoci medie nos ji isskiria sakus sugadinancius msos skon. Tinkamiausi yra vaisme dziai vysnia slyva abrikosas taip pat tokie lapuociai kaip liepa zuolas berzas. Vaismedzi mediena beje kaip tik rekomenduojama vistienos saslykui kepti avienos ir kiaulienos saslykui patariama naudoti berzo vysnios lie pos malkas versienos berzo liepos nors tiks ir vaismedzi. Ar saslykas iskeps galima pati krinti peiliu pjovus kepancios msos gaball turi pasirodyti sultys. Rozinis skystis byloja kad saslykas dar tinka mai neiskeps. Bet jeigu sultys skai drios galima kelti iesmus nuo ugnies ir dti ant stalo. Jei is msos visai nesiskiria sultys vadinasi ji perkep saslykas bus sau sas o ne sultingas. Tiks ir vysnios dmas SANTUOKINIS GYVENIMAS vie nareiksmiskai neigiamai atsiliepia vy riskoms formoms sako mokslininkai. O vaiko gimimas prideda dar daugiau kilogram. Neseniai Jungtinje Karalystje Bhato universitete atliktas mokslinis tyrimas parod kad palyginus vien gungius ir vedusius vyrus pastarj kno mass indeksas yra didesnis. Skirtumas apie 1 4 kilogramo. Ir nors zmonos nstumas su antsvoriu niekaip nebna susijs gimus mazyliui per ke let pirmj jo gyvenimo met ttis irgi kaupia papildomus kilogramus. Vyr kno mass indeksas sumazja tik pries pat skyrybas ir iskart po j. Ekspertai spja vienisi vyriskiai ieskantys sau nuolatins partners Vedate Atsisveikinkite su figra privalo labai atidziai stebti savo mity b. Mat pirmieji vedybinio gyvenimo metai j figrai patys pavojingiausi. Ved vyrai stambja veikiausiai dl to kad susituokusios poros turi daugiau prog vaikscioti svecius ir visokius pobvius kur laukia gausus vaisi stalas. Be to zmonas turintys vyrai ir namuose valgo dazniau. Beje domus faktas. Dar vieno pla taus masto mokslinio tyrim rezultat analiz atskleid kad brandaus am ziaus zmons arba issaugoj santuo k arba niekada nesusisaist jos pan ciais gyvena ilgiau nei issiskyrusieji. Todl specialistai pabrzia vedybins laims svarb. Pasirodo santuokini problem turintys zmons gerokai la biau rizikuoja patirti insult ar infarkt. Kada jau galima valgyti Svarbu ir kiekis ir dydis 22 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 SPORTAS www.facebook.com tiesa.news Lietuvos cempionai komand surinko rekordiskai greitai KAUNO ZALGIRIS komplektaci jos darb baig vos per por savaici nuo cempionato pabaigos. Paskutiniu Lietuvos cempion komandos pirkiniu tapo 24-eri met 198 cm gio puol jas Royce as O Neale as o su 21 met gynju Pauliumi Valinsku buvo sudary tas naujas kontraktas. Prajus sezon Ispanijoje praleids amerikietis gyn Las Palmo Gran Canaria Herbalife komandos spalvas. Su siuo klubu atletiskas puoljas nuzy giavo iki ACB ir Europos taurs lyg ketvirtfinali. Antroje pagal pajgum Europos lygoje R. O Neale as viduti niskai rinko po 10 3 tasko atkovodavo po 5 6 kamuolio bei atlikdavo po 2 3 rezultatyvaus perdavimo. Pries atvykdamas Ispanij galin gu suoliu pasizymintis krepsininkas rungtyniavo Liudvigsburgo EnBW komandoje Vokietijoje o pernai va sar NBA Vasaros lygoje vilkdamas Laura Asadauskait-Zadneprovskien puikiai pasirod paskutinje bgimo ir saudymo rungtyje. Golden State Warriors marskinlius band prasimusti stipriausi pasaulio krepsinio lyg. Si vasar R. O Neale as taip pat sieks NBA komand dmesio Vasaros lygoje kurioje turt pasirodyti Naujo jo Orleano Pelicans komandos greto se. Palikti Zalgir puoljas gals tik sulauks garantuotos sutarties is NBA klubo. Kitu atveju amerikietis Lietu vos klube zais maziausiai metus nes su Kauno klubu pasiras kontrakt pagal formul 1 1 . Tai jau ketvirtasis Kauno komandos pirkinys si vasar. R. O Neale as pri sijungs prie amerikieci Aarono Whi te o ir Brandono Davieso bei atak or ganizatoriaus serbo Vasilijie Miciciaus. Ekipoje kitais metais nerungtyniaus Maskvos CSKA persikeliantis Leo Westermanas australas Brockas Mo tumas vidurio puoljas Augusto Lima bei Reinaldas Seibutis. Sav zirov akivaizdoje sidabras LEMIAMAME PASAULIO siuolai kins penkiakovs taurs etape vyku siame Vilniuje Laura AsadauskaitZadneprovskien iskovojo sidabr o misri estafeci rungtyje Justino Kin derio ir Ievos Serapinaits duetui is sprdo medalis. Pirm kart Lietuvos sporto isto rijoje Lietuvai buvo patikta surengti finalines pasaulio siuolaikins penkia kovs taurs varzybas o jose susirinko pajgiausi planetos siuolaikins pen kiakovs atletai. J gretose ir keturi lietuviai. Prajus sestadien vakare pliau piant lietui Vilniaus Vingio parke Londono olimpin cempion Laura Asadauskait-Zadneprovskien kom binuotoje bgimo ir saudymo rungtyje startavo vos 14-a taciau sugebjo pakilti iki 2-os vietos ir finisavo surin kusi 1369 taskus. Lietuvos rinktins lyderei nepavyko aplenkti tik vengrs Tamaros Alekszejev (1384 taskai) kuri pries finalin rungt turjo net 77 sek. pranasum pries L. AsadauskaitZadneprovskien. Bronza atiteko Gul naz Gubaidulinai is Rusijos (1365). Labai stengiausi susikaupti btent saudymui. Tik gerai pataikydama galjau artti prie pirmos vietos. Susi tvarkiau su jauduliu ir pavyko taikliai saudyti. O bgimas mano stiprioji pus po varzyb kalbjo L. Asa dauskait-Zadneprovskien. Pries jojimo rungt atsilikimas nuo lyderi buvo gantinai didelis todl labai svarbu buvo skmingai pasirodyti jojimo rungtyje. Tik taip galjau ko voti dl medalio. Aci Dievui viskas pavyko. Lina Batulevicit surinko 1318 tsk. ir uzm 14- viet. Tai geriausias jos karjeros rezultatas. Paskutinje rungtyje ji startavo is 7-os pozici jos. Ieva Serapinait su 1280 task finisavo 20-a nors taip pat bgime ir saudyme startavo is aukstesns 11-os pozicijos. O penktadien vyko siuolaikins penkiakovs vyr fina lins varzybos kuriose is Panevzio kils Justinas Kinderis uzm 16-j viet. Cempionu tapo vienu is varzyb favorit laikytas pranczas Valentinas Pradesas. Sekmadien sportininkai medalius issidalino misrios estafets varzybose. Lietuvai atstovavo J. Kinderis ir Ieva Serapinait kuri pakeit kojos skaus mus pajutusi Laur AsadauskaitZadneprovskien. Kombinuot bgi mo ir saudymo rungt lietuviai pradjo treti 39 sek. atsilikdami nuo lyderi taciau prizinje vietoje neissilaik finisavo sestoje pozicijoje. Pasaulio taurs laimtojais tapo pirmi bgime ir saudyme startav airiai Natalya Coyle ir Arthuras Laniganas-O Kee fe as (1499 taskai) sidabr iskovojo pranczai Julie Belhamri ir Valentinas Pradesas (1478). treci viet pakilo rusai Aleksan dras Savkinas ir Gulnaz Gubaidulina (1459) kurie finalin rungt pradjo penktoje pozicijoje. A. Savkinas per paskutin saudym aplenk egiptiet Yasser Hefny ir taip pakilo bronzin pozicij. Y. Hefny ir Haydy Morsy is Egipto liko ketvirti (1453) penkti vengrai Sarolta Kovacs ir Gergely Demeteris (1446) o sesti finisavo Lietuvos penkiakovininkai (1443). Parengta pagal naujienos.lt Royce as O Neale as yra itin atletiskas krepsininkas garsjantis galingais suoliais. Kita L. Spalvio karjeros stotel Vokietija VIENAS PERSPEKTYVIAUSI Lie tuvos futbolinink 22-ej met Lukas Spal vis dalyvauja Vokietijos antros Bundes lygos klubo Kaiserslautern perziroje. Puoljas vis savait dalyvaus treniruo ci stovykloje. L. Spalvis turi galiojan ci sutart su Portugalijos Lisabonos eki pa Sporting . Dl ger vokieci ir por tugal klub tarpusavio santyki lietuviui ir atsirado galimyb treniruotis Vokietijoje ir susigrzinti zaidimo gdzius. Lietuvos rinktins narys atstovavo Danijos klubui Aalborg su kuriuo tapo salies cempionu ir iskovojo taur. 2016 met sezone L. Spalvis peln 18 varci ir buvo rezultatyviausias Danijos pirmenybi futbolininkas. Prajus sezon antroje pagal pajgum Vokietijos lygoje klubas Kaiserslau tern uzm 13- viet. L. Spalvis si vasar jau ilsjosi Lie tuvoje ir planavo grzti Lisabon rengtis naujam sezonui. Jo karjer Portugalijoje stabdo per pasirengim 2016 2017 met Sporting sezonui patirta sudtinga ko jos trauma ir jos padariniai. Sunki traum per kuri L. Spalviui trko kryzminiai kelio raisciai ir plyso meniskas Lietuvos rinktins puoljas patyr 2016 met vasar per kontrolines rungtynes. Reabilitacija truko beveik pusmet. Po jos puoljui nepavyko sugrzti pagrindin ekipos sudt jis buvo skolinamas kitoms komandoms Portugalijoje ir Norvegijoje taciau jose nesitvirtino. Lukas Spalvis bando laim Vokietijoje. tiesa.com LAISVALAIKIS 2017 M. BIRZELIO 29 LIEPOS 5 NR. 413 23 Avinas Neplanuot rpesci sukels seimos nariai vaikai. Labiau pasitikkite savo intuicija ir gyvenimisku patyrimu. Vertt apsvarstyti profesines finansines perspektyvas pagalvoti k turite veikti ir k keisti kad stabilizuotumte padt. Prievarta nebrukite kitiems savo nuomons jei nenorite konflikt. Net ir laisvaikiu itin rps buities reikalai artimj problemos santyki aktualijos. Bkite kantrs nekelkite rizikos savo ir kit psichinei bei fizinei sveikatai. Saugokits ugnies ir traum. Oziaragis Reikt paskubti sutvarkyti teisinius ar studij formalumus jei toki yra. Galbt jums pavyks atnaujinti svarb rys sutart sutaisyti verting daikt. Taciau gali bti kad pagalbos prireiks partneriui arba teks mokti uz tam tikr zal tarpininkavim bylinjimsi. Nuo savaitgalio padids js dirglumas emocionalumas o tai gali neigiamai veikti ir aplinkinius. Savo perdtu reiklumu pamokymais galite isprovokuoti nemalon atsak gal netgi agresij. Saugokits ugnies traum. BIRZELIO 29 - LIEPOS 5 D. Jautis Seimos reikalams teiksite prioritet taciau bus manoma visk suderinti jei tik nra per didelio darbo krvio. Galbt ateinanciomis dienomis privalsite sutvarkyti ir su studijomis moksliniu darbu transportu svarbiais renginiais kelioni formalumais susijusius klausimus. Nuo savaitgalio dert labiau rpintis sveikata mityba. Jeigu keliaujate atsargiai ragaukite egzotisk patiekal. Ir maziau rizikuokite k nors darydami su technika elektra nes galimos traumos. Vzys Jums seksis dertis prekiauti bendrauti su nepazstamais zmonmis uzsienieciais. Galima krybin skm sportinis laimjimas. Kam nors turbt nusluostysite nos. Kita vertus per drsus elgesys azartas gali atnesti pasekmi. Pasistenkite kaip galite greiciau sutvarkyti tuos su namais ar technika susijusius reikalus kuri staiga atsirado. Jeigu jauciats sudirg venkite aiskintis santykius diskutuoti. Savaitgal bsite link imtis buitini darb nedidelio remonto ir panasiai. Grs traumos incidentai. Saugokits agresijos prizirkite vaikus. Mergel Dabar labai svarbu bti nuosekliems neskatinti intrig ir apkalb saugoti savas ir svetimas paslaptis. Pravartu draugus pasikviesti talk ar jums aktual rengin kad palaikyt padt. Labiau saugokite vaikus. Neblogai seksis komerciniai tiekimo nuomos turtiniai reikalai. Galbt papildysite savo sskait naujomis plaukomis. Tik susilaikykite nuo pirkimo uzsisakant internetu. Kuo nors gali nustebinti arba sokiruoti jums neabejingas asmuo vaikas ar draugas. Atsargiai su ugnimi elektra. Skorpionas Tiktina kad artimiausiu metu tursite galimyb sustiprinti savo autoritet pelnyti didesn populiarum. Taciau galimi ir isbandymai jei neseniai padarte klaiding zingsn. Beje t zingsn galite zengti ir dabar jei bsite nediskretiski. Galite leistis kelion arba jai rengtis. Tiktina zinia is svietimo staigos ar uzsienio. Laisvalaikiu patirsite domi isgyvenim turbt susijusi su menais paslaptimis mistika. Jei pulsite rizikingus nuotykius aferas galite apsvilti sparnelius. Pasisaugokite sukci atsargiai elkits su elektros prietaisais technika. Vandenis Veikiausiai sulauksite konkreci zini jeigu jus domina darbo ar studij konkursai interviu. Regis bsite nusiteik kovoti uz savo interesus teises. Tikriausiai neisvengsite tampos ir keblum jeigu tvarkote finansinius buhalterinius dokumentus rengiate ataskaitas rpinats skolomis mokesciais. Gali islsti tai ko paslapcia baiminots. Savaitgal galite sulaukti svecio is gimini arba susitikimo pageidaus is toli grzs draugas. Arba patys kur nors laisvalaikiu isvyksite. Saugokite sveikat. Dvyniai Stengsits nuveikti k nors aktualaus sau ir aplinkiniams. Galite tiktis pasipelnyti ar sidarbinti. Taciau problem gali kilti dl neapdairumo. Galbt kazkas pakryps ne ta linkme kaip tikjots arba teks susitaikyti su pateiktais faktais. Venkite piktnaudziauti savo padtimi sukciauti. Energij isliekite sportuodami krybiskai reiksdamiesi k nors aktyvaus veikdami gamtoje ir namuose o dar geriau skirkite j meilei. Saugokite vaikus. Atsargiai su ugnimi. Litas Galimos naujienos ir jomis seksis pasinaudoti reklamos studij kelioni ar kitais tikslais. Gali bti kad teks aktyviai tvarkyti turtinius finansinius reikalus gilintis dokumentus. Gali pavykti istaisyti padaryt klaid. Atsargiai kelyje. Susitikimai pokalbiai darys spd kad reikalai gerja ir kad esate labai populiars. Kita vertus galite sunerimti dl artimo zmogaus ar augintinio sveikatos. Bkite itin atsargs su elektros prietaisais ugnimi venkite rizikos vandenyje. Svarstykls Galite gauti pasilym sidarbinti arba organizuoti rengin. Kolegos ir pazstami zmons gali skatinti jus neprotingai rizikuoti. Verciau aklai nerizikuokite jausmais pinigais darbais nuosavybe. Susiraskite reikalingos informacijos ir visk issiaiskinkite. Savaitgal bsite link susireiksminti labai jautriai reaguosite bet kok nedraugisk gest. Liaukits domtis vien savimi. Regis kam nors is artimj dabar kur kas sunkiau o js galtumte padti. Atsargiai su ugnimi. Saugokits traum. Saulys Turbt ruosits kelionei ar j leisits. Atsargiai kelyje. O jeigu galvojate apie reformas sidarbinimo ar verslo galimybes tai pats metas pasikalbti su asmeniu kuris gali pastmti reikalus pirmyn. Taciau nauja veikla pareikalaus investicij ir drsos rizikuoti. Savaitgal tiktinas didelis surmulys. Sulauksite pasilym jie is pirmo zvilgsnio pasirodys viliojami taciau gali atnesti nuostoli. Nepraraskite savitvardos asmeniniuose santykiuose apdairiai elkits su pinigais. Zuvys Artimiausios dienos jus skatins dalykiniams ir kiniams reikalams sportui krybinei veiklai. Regis pasirpinsite vaik vasaros laisvalaikiu j sportine ar menine raiska. Zinoma tai nemazai kainuos. Galite pajusti permain dvelksm profesinje arba romantisk santyki srityje. Tuo paciu metu kamuos abejons baim sugriauti nusistovjus stabilum prastus santykius. Laisvalaikiu jg polkio azarto bus su kaupu taciau pasitaikys kvailos rizikos. Nuo pavoj ir traum ypac saugokite vaikus. Ant suoliuko sdi dvi senuts mezga Klausyk o kuo as vardu staiga teiraujasi viena. Ar tau labai skubu po ilgokos pauzs atsiliepia kita. Geros nuotaikos Na tai k uzstrigai Ne po velni veziau tilt ir degalai baigsi Dviese dirba labai keist darb vienas kasa duobes kitas eina is paskos ir is karto uzkasa. Nustebs praeivis klausia K js cia darote Dirbame tik prastai mes bname trise taciau siandien tas kur medzius sodina susirgo. Policininkas Vileniskis sustabdo greit virsijus vairuotoj. Israso baud duoda vairuotojui kvit ir taria S kvit issaugokite. O kam man jis Kai surinksite 12 toki kvit galsite gauti dvirat. Vyras skambina telefonu - Alio ar tai js skelbimas kad padsite atsikratyti bet koki problem - Taip ms. Kokios js problemos - Matote as knarkiu o zmona dl to nervinasi. - O ko norsite atsikratyti - knarkimo ar zmonos Skambina vyras zmonai As dabar konferencijoj. Pas j ir pernakvosiu... Kaip jums pavyko sukaupti tokius turtus Pirmiausia reikalingas startinis kapitalas... O kaip uzsidirbti t startin kapital Pakanka turti startin pistolet... Sudoku Nr. 413 Nemokamai platinamas laikrastis. Leidziamas lietuvi kalba kas savait. Skirtas Didziosios Britanijos lietuviams. 1 2 1 Autoriai Barbora GRIGALINAIT Valdas PRYSMANTAS Sigut LIMONTAIT Mantas PETRUSKEVICIUS journalist tiesa.com Dizaineris Ricardas RADVILA design tiesa.com Nr.412 atsakymai Kodl kai eini per snieg jis traska Todl kad jo sonkauliai lzta sneli. Po pusvalandzio vazinjimo su blondine navigacija paklaus kur mes 2 Leidjas Baltic Media Ltd Direktor Dovil Mockuvien dovile.mock tiesa.com Dl reklamos Asta KOROLKOVAIT advert tiesa.com 44 (0) 78 5798 9912 Vaiva VAITKEVICIT info tiesa.com (0) 79 1768 1789 44 Redaktor Rasa RUSECKAIT editor tiesa.com Dl mokam ir nemokam skelbim kreipkits 020 3289 9139 Blondin mokosi vairuoti. Tik lipa automobil instruktorius sako Js neislaikte. Blondin Bet as tik k tik lipau. Instruktorius Js atsisdote ant galins sdyns. Vaziuoja sunkvezimis ir uzstringa po tiltu. Atvaziuoja policininkai ir klausia vairuotojo Adresas Baltic Media 8th floor 6 Mitre Passage Greenwich Peninsula London SE10 0ER Mob. 44 (0) 79 1768 1789 Tirazas 25 000 egz. Tiesos straipsnius be rastisko redakcijos sutikimo viesai platinti draudziama. Redakcija neatsako uz reklamos turin ir kalb. Redakcijos nuomon nebtinai sutampa su autori nuomone. Julija CERNIAVSKAJA julija tiesa.com 44 (0)74 0734 9121 Platinti sio leidinio tekstus ir vaizdo informacij galima tik gavus leidj sutikim rastu. If you wish to advertise or discuss further cooperation please contact us. Mob 44(0)79 4623 5388 E-mail advert tiesa.com